Ferieåret går mot slutten - er du forberedt?

Hvis ikke arbeidsgiver har oversikt, risikerer dere en arbeidsstokk der ansatte starter nytt jobbår med flere uker med ferie til gode.
tirsdag 9. oktober 2012
Lesetid: 3 Minutter

Har deres virksomhet oversikt over hvor mange feriedager de ansatte har igjen? Vet dere hvilke planer de har for disse feriedagene? Ønsker de å avvikle ferien før nyttår, vil de overføre ferien til neste år eller ser de for seg at dagene ikke skal avvikles, men utbetales i januar?

Etter ferieloven er det arbeidsgiver som har ansvaret for at ferien avvikles i samsvar med ferielovens regler. Ferieloven gir også arbeidsgiver en sterk styringsrett i forhold til å plassere ferien der det passer best for virksomheten, men jo nærmere nyttår vi kommer desto mindre tid har du å styre på.

Avvikling av ferie i ferieåret
Utgangspunktet etter ferieloven er at arbeidstaker skal avvikle ferien i ferieåret og at det er leder som bestemmer tidspunktet for avvikling av denne ferien. Dersom leder fastsetter ferien til en bestemt dag eller uke, vil arbeidstaker være forpliktet til å avvikle ferien slik leder har bestemt.

Det er imidlertid regler i ferieloven om varselfrist til arbeidstaker – utgangspunktet er at arbeidstaker kan kreve at leder gir beskjed om ferietidspunktet senest to måneder før ferien skal starte.

Et raskt blikk på kalenderen viser at vi snart ikke har mer enn to måneder igjen av ferieåret – kan arbeidstaker da nekte å avvikle ferien dersom han ikke har får varsel innen fristen på to måneder? Nei, der det er mindre enn to måneder igjen av ferieåret, vil ditt ansvar for å sørge for ferieavvikling gå foran varselfristen.

Arbeidstaker må altså avvikle ferien selv om leder har gitt kort varsel. Det er imidlertid uheldig om dere kommer i en situasjon der ferie må pålegges med svært kort frist. Det vil gi et inntrykk av at ledelsen ikke har oversikt og arbeidstaker får ikke tid til å legge planer for ferien. Dette kan igjen redusere arbeidstakers motivasjon til å stå på.

En annen mulig utfordring er at arbeidstaker kommer tre uker før jul og sier at han vil avvikle de resterende feriedagene før nyttår. Arbeidstaker har krav på å få avviklet ferien i år, og leder vil da ha svært lite spillerom for å bestemme hvilke dager ferien skal avvikles på.

Overføring av ferie til neste år
Ferieloven åpner for at ansatte etter avtale med arbeidsgiver kan avtale overføring av ferie til neste ferieår. Det er tillatt å overføre inntil to uker av den lovbestemte ferien. Her er det viktig å være klar over at dette ikke er noe dere kan pålegge, men der dere begge synes dette er en god løsning, kan det avtales.

For arbeidstakere som har mange feriedager som ikke er avviklet, kan det være fornuftig å prøve å få på plass en avtale om overføring forholdsvis tidlig. Dersom arbeidstaker ikke vil overføre ferie tilsier det at arbeidsgiver raskt må få lagt en plan for avvikling av denne ferien.

Utbetaling for ikke avviklet ferie
Tidligere var det regler i ferieloven som gjorde det mulig å slette de feriedagene som ikke var avviklet når året gikk ut og i stedet utbetale lønn/feriepenger for de ikke avviklede feriedagene. På denne måten kunne arbeidsgivere unngå at det hopet seg opp med feriedager som skulle avvikles i tillegg til den lovbestemte ferien på fire uker og en dag.

Her er det imidlertid skjedd endringer som innebærer at feriedagene normalt ikke kan utbetales, men må overføres. Dersom det ikke er inngått skriftlig avtale om overføring av feriedagene, vil overføringen skje automatisk og en slik overføring er ikke begrenset til to uker. Arbeidsgivere må imidlertid ikke lene seg tilbake å tenke at det ikke er så nøye for feriedagene overføres jo uansett.

Ser vi nærmere på ferieloven så står det at en slik automatisk overføring av feriedager er en konsekvens av at arbeidsgiver har brutt ferieloven. I slike tilfeller fremgår det også at arbeidstaker kan ha et krav på erstatning mot arbeidsgiver.

Ekstra avtalefestede feriedager
Mange virksomheter har flere feriedager enn de fire ukene + én dag som følger av ferieloven. Slike avtalefestede feriedager reguleres ikke av ferieloven. Med mindre det er begrensninger i avtaler eller interne retningslinjer, kan disse ekstra dagene overføres eller utbetales uavhengig av begrensningene i loven.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: