Ferie ved oppsigelse

Sjekk hvordan reglene er - avhengig av om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som har valgt å avslutte arbeidsforholdet.
Ragni Myksvoll SinghJuridisk rådgiver HR og ledelse
mandag 6. juni 2022
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Oppsigelse fra arbeidsgiver

Dersom arbeidstaker har en oppsigelsestid som er på 3 måneder eller lenger, kan ferie fastsettes og avvikles på vanlig måte i denne oppsigelsestiden, se ferieloven § 8 nr. 1. Ferien går i slike tilfeller inn som en del av oppsigelsestiden.

Der arbeidstakers oppsigelsestid er kortere enn 3 måneder, kan ikke arbeidsgiver pålegge ferieavvikling i oppsigelsestiden. Dersom ferie allerede er fastsatt til et tidspunkt som faller innenfor oppsigelsestiden, kan arbeidstaker motsette seg at denne ferien avvikles.

Arbeidstaker kan imidlertid også kreve at ferien avvikles slik som planlagt. I et slikt tilfelle har Høyesterett i 1997 avsagt en dom som gir arbeidstaker rett til å forskyve oppsigelsestiden til etter at ferien er avviklet. Poenget i denne dommen har vi illustrert nedenfor.

Grafikk

 

Oppsigelse fra arbeidstaker

Dersom arbeidstaker sier opp selv, kan arbeidsgiver etter ferieloven § 8 nr. 2 fastsette ferie på ordinær måte i arbeidstakers oppsigelsestid. Når arbeidstaker sier opp selv, er det ikke noe vilkår om at oppsigelsestiden må være på minst tre måneder. Ferie som eventuelt avvikles i oppsigelsestiden forlenger ikke oppsigelsestiden.

Dersom arbeidstaker sier opp selv, og det er avtalt ferie i den perioden som blir oppsigelsestid, så kan arbeidstaker kreve å få avvikle ferien slik som avtalt, jf. § 8 nr. 3. Ferien blir dermed en del av oppsigelsestiden.

Krav fra arbeidstaker om ferie i oppsigelsestid

Dersom ferie ikke er avtalt før oppsigelse gis kan arbeidstaker som hovedregel ikke kreve å få avvikle ferie i oppsigelsestiden. Etter ferieloven § 8 nr. 4 kan imidlertid arbeidstaker kreve ferie i oppsigelsestiden, dersom det etter utløpet av oppsigelsestiden ikke er tid igjen til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller innfor ferieåret.

Endring av ferien på grunn av oppsigelse

Oppsigelse av arbeidsforholdet kan etter omstendighetene medføre at arbeidsgiver ønsker å endre tiden for fastsatt ferie. Arbeidstaker kan på sin side ha et ønske om at ferien skal avvikles til tross for oppsigelsen.

Det følger her av ferieloven § 8 nr. 3 at tiden for fastsatt ferie ikke kan endres på grunn av oppsigelse uten at arbeidstaker samtykker til dette. Dersom de generelle vilkårene for å endre ferien i ferieloven § 6 nr. 3 er oppfylt, kan imidlertid ferietidspunktet endres selv om arbeidstaker ikke er enig i dette.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: