Nå blir det dyrt å hindre ansatte i å jobbe for konkurrenten

Fra nyttår kan ikke arbeidsgivere nekte ansatte å ta jobb hos konkurrenter i mer enn et år, og det skal betales lønn i karantenetiden.
Hans Gjermund Gauslaa, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule onsdag 30. desember 2015
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

KRAV OM LØNN: Fra 2016 kan arbeidstakere som berøres av konkurranseklausuler kreve lønn i hele karantenetiden, skriver Simployers arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

Noen ganger ansettes det personer som vil få en sentral stilling i virksomheten, med tilgang til bedriftshemmeligheter eller annen informasjon som kan misbrukes i en konkurrerende virksomhet. I slike tilfeller kan det avtales begrensninger både på hvor arbeidstaker kan begynne å jobbe når arbeidsforholdet opphører og på hva slags virksomhet vedkommende selv kan starte opp eller på annen måte engasjere seg i.

Jobber du med HR?

Hold deg oppdatert gjennom hele året med et abonnement på digital opplæring fra Simployer. Les mer og meld deg på

Må være nødvendig

Slike konkurranseklausuler har vi nå fra 2016 fått nye regler om i arbeidsmiljøloven. For at slike avtalte klausuler skal være gyldige må følgende vilkår være oppfylt:

- Den må være nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse
- Den må avtales skriftlig
- Den kan ikke gjøres gjeldende for lengre tid enn inntil ett år fra opphør av arbeidsforholdet
- I den tiden klausulen gjelder må arbeidsgiver betale lønn til arbeidstaker. Lønnen beregnes ut fra hva arbeidstaker har hatt i lønn de siste 12 månedene før opphør av arbeidsforholdet, men utbetalingen kan begrenses til inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. Arbeidsgiver har også mulighet til å gjøre visse fradrag for inntekt som arbeidstaker får fra andre arbeidsgivere.

Må gi redegjørelse ved oppsigelse

Dersom det avtales en konkurranseklausul med arbeidstaker, er ikke arbeidsgiver forpliktet til å benytte klausulen når arbeidstaker slutter. Om den skal gjøres gjeldende kan arbeidsgiver avgjøre i forbindelse med at arbeidsforholdet avsluttes.

Arbeidsmiljøloven har regler som pålegger arbeidsgiver å gi en «redegjørelse» til arbeidstaker der det fremgår om konkurranseklausulen skal gjøres gjeldende, og hvor lenge den i så fall skal gjelde. En slik redegjørelse må arbeidsgiver gi både der arbeidstaker ber om det og der arbeidsforholdet sies opp av enten arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Det presiseres imidlertid at en konkurranseklausul ikke kan gjøres gjeldende der arbeidstaker er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, for eksempel ved mangel på arbeid, omorganisering mv.

Bør lage nye retningslinjer

På bakgrunn av de nye reglene i arbeidsmiljøloven må den enkelte virksomhet vurdere hvilke retningslinjer som skal gjelde for slike konkurranseklausuler. For å sikre at slike klausuler praktiseres i samsvar med regelverket, og for å sikre at virksomheten ikke påføres unødvendige kostnader i form av lønn til de som har konkurranseklausul, bør det i hvert fall tas stilling til disse tre spørsmålene:

1. I hvilke stillinger hos oss kan det avtales konkurranseklausul?
2. Hvor langvarig skal en konkurranseklausul være?
3. Hvem hos oss skal bestemme om en avtalt konkurranseklausul skal gjøres gjeldende?

Dersom det er inngått avtaler om konkurranseklausuler før lovendringen trådte i kraft 1. januar, så er det gitt en overgangsregel, slik at de nye reglene i arbeidsmiljøloven ikke vil gjelde for disse klausulene før 1. januar 2017.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter