Nå blir det lov å tilbakedatere fakturaer

Bokføringsregelverket blir endret på flere viktige punkter med virkning fra 2014. Blant endringene er muligheten til å tilbakedatere fakturaer.
mandag 1. juli 2013
Lesetid: 1 Minutt

Finansdepartementet har kommet med en ny forskrift som inneholder omfattende endringer i bokføringsreglene. Endringene vil gjelde fra 1. januar 2014, og er stort sett i tråd med delrapportene fra Bokføringsstandardssystemet.

Flere transaksjoner

Den nye forskriften inneholder svært mange større og mindre endringer. Blant de viktigste er at antallet bilag som anses som bokføringspliktige med små transaksjoner økes fra 300 til 600 bilag årlig.

Det blir også mulighet til å tilbakedatere salgsdokumenter som utstedes innen de femten første virkedagene i måneden til siste dato i foregående måned, forutsatt at varen eller tjenesten var levert på dette tidspunktet.

Økte krav til sikkerhet

I lovverket tas det nå inn en regel som krever at digitale salgsdokumenter skal utstedes i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere, uten at endringene fremgår direkte av salgsdokumentet.

Det blir tatt inn et krav om at alt elektronisk regnskapsmateriale skal sikkerhetskopieres «så ofte som virksomhetens og transaksjonens art og omfang tilsier», og det blir lovfestet at sikkerhetskopien skal testes årlig og oppbevares adskilt fra originalen.

Endrede regler for kontantsalg

Regelverket for kontantsalg er endret og presisert på flere områder.

Blant endringene er at det nå blir tillatt å registrere daglig salg fra hver enkelt selger under idrettsarrangementer, konserter og lignende som ett enkelt beløp på kassaapparatet, og det kreves heller ikke kvittering til kunden.

I kapittelet om kontantsalg er det nå lagt inn egne definisjoner av hva som menes med betalingskort og kontanter.

Det har kommet krav om at all registrering på kassaapparatet av salg som har skjedd i forbindelse med opplæring nå skal dokumenteres. Dette skal også fremgå av dagsoppgjøret.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: