Egenmeldingsretten inndras aldri automatisk

Mange ledere er ikke klar over at ansatte kan fortsette å bruke egenmelding etter at kvoten er brukt opp, hvis egenmeldingsretten ikke aktivt er inndratt.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
onsdag 17. november 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm minner om at retten til å bruke egenmelding aktivt må inndras.

Retten til å bruke egenmelding ved sykefravær er et av temaene Simployers rådgivere snakker mest om. Noe av grunnen er at regelverket kan være komplisert å forholde seg til.

– For det første vil retten til å bruke egenmelding variere fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, avhengig av om bedriften følger lovens regler, har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv eller har en helt egen ordning for bruk av egenmelding. Det vanlige er at arbeidstaker enten kan benytte 4 tilfeller i løpet av en 12 måneders periode hvor hvert tilfelle kan være på inntil 3 dager, eller at man følger reglene for inkluderende arbeidsliv, med inntil 24 tilfeller i løpet av en 12 måneders periode, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Han understreker at det bare er når arbeidsgiver betaler sykefraværet at ansatte kan bruke egenmelding. NAV krever alltid sykmelding som dokumentasjon for fraværet.

Ingen automatikk for inndragelse

Det mange ledere og HR-ansatte ikke kjenner til, er at det ikke er noen automatikk i at egenmeldingsretten inndras når antallet tilfeller er brukt opp.

– Mange tenker at retten til å bruke egenmelding bortfaller automatisk når antallet tilfeller er brukt opp. Det er ikke riktig. Når en arbeidstaker har brukt opp egenmeldingsdagene de kan benytte i løpet av en 12-månedersperiode, må retten til å bruke egenmelding aktivt inndras. Det gjøres ved å gi den ansatte en skriftlig beskjed om at antallet dager er brukt opp og hvor lenge egenmeldingsretten er fratatt. Det vanligste når antallet tilfeller er brukt opp, er å inndra egenmeldingsretten til det første tilfellet blir mer enn 12 måneder gammelt, sier Brostrøm.

Brostrøm understreker at den ansatte alltid skal ha rett til å uttale seg før retten til egenmeldingsretten inndras. 

Kan inndras ved misbruk

Den andre muligheten arbeidsgiver har til å inndra egenmeldingsretten, er dersom de mistenker at den er misbrukt.

– Dersom arbeidsgiver har mistanke om at arbeidstaker har benyttet egenmelding uten at vedkommende har vært syk, kan arbeidsgiver beslutte at vedkommende fratas retten til å benytte egenmelding for en begrenset periode. Dette kan arbeidsgiver gjøre selv om vedkommende ikke har benyttet flere tilfeller enn tillatt. Det kreves ikke bevis for at ordningen er misbrukt, men det må foreligger en begrunnet mistanke om misbruk av ordningen, sier Brostrøm.

Hvor lenge en ansatt skal miste egenmeldingsretten ved mistanke om misbruk avgjøres av arbeidsgiver innenfor de rammene som loven setter. Utgangspunktet er at retten kan fratas i 6 måneder. Etter 6 måneder er det krav om at arbeidsgiver gjør en ny vurdering.

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: