Egenmelding på SMS eller Facebook

En ansatt er syk og gir beskjed via SMS eller Facebook. Holder det?
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
mandag 1. desember 2014
Lesetid: 2 Minutter

Mange bedrifter har regler for hvordan ansatte skal gi beskjed når de er nødt til å være hjemme fordi de har blitt syke eller har fått syke barn. Enkelte arbeidsgivere krever at det skal tas en telefon til nærmeste leder, mens hos andre holder det å gi beskjed via epost eller SMS.

Intern avtale og egenmelding

På spørsmålet om hva som er bra nok, er det viktig å skille mellom bedriftens interne rutiner og folketrygdlovens bestemmelser. Det sier Infotjenesters trygderettsrådgiver Kamilla Lunde Sørli.

- Folketrygdloven sier at en arbeidstaker har rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden på grunnlag av skriftlig eller muntlig egenmelding. Selv om en arbeidsgiver sier at de ansatte skal ringe sin nærmeste leder og gi beskjed når de må være borte fra jobb, så vil en ansatt likevel ha rett på sykepenger dersom beskjeden er gitt via Facebook, chatteapper, messenger-tjenester eller andre skriftlige eller muntlige kommunikasjonsformer, sier Lunde Sørli.

Det avgjørende for rett til betalt er at den ansatte har forsikret seg om at arbeidsgiver har mottatt beskjeden i løpet av første fraværsdag.

Facebook gir «kvittering»

På Facebook kan man i likhet med tjenester som Whatapp se når en person har sett private meldinger man sender.

- Dersom en ansatt har sendt melding via Facebook, og kan dokumentere at leder har sett den første fraværsdag, vil den ansatte ha rett på sykepenger. Men dersom leder ikke er på Facebook denne dagen og først ser meldingen neste dag, vil retten til sykepenger inntre først fra og den dagen leder har sett beskjeden. Det er altså den ansatte som har ansvar for at beskjeden blir mottatt.

Kan ikke arbeidsgiver stille noen formkrav?

- Arbeidsgiver har full anledning til å fastsette formkrav for hvordan beskjed om fravær skal gis. Dersom en ansatt likevel ignorerer dette, men oppfyller kravene folketrygdloven setter, så må bedriften betale ut sykepenger. Samtidig kan de gi den ansatte beskjed om at vedkommende har brutt bedriftens retningslinjer, sier Kamilla Lunde Sørli.

Dersom dette skjer gjentatte ganger, åpner det for mer alvorlige reaksjoner som for eksempel en skriftlig advarsel og i verste fall oppsigelse.

Handler ikke bare om penger

- I våre kurs oppfordrer vi alltid til en dialog den første fraværsdagen. Det er viktig at leder får informasjon fra arbeidstaker om forventet lengde på fraværet, grad av funksjonsnedsettelse i forhold til den jobben vedkommende skulle ha utført, og om fraværet relaterer seg til forhold på arbeidsplassen. Med en god dialog allerede i starten av et sykefravær, er det lettere for leder å sortere ut de fraværene som krever videre tilrettelegging og oppfølging og de som ikke gjør det, avslutter Lunde Sørli.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: