Unngå diskriminering ved ansettelser

Når du skal ansette en arbeidstaker må du forholde deg til fem ulike lovverk om diskriminering. Her er listen over diskrimineringsgrunnene du må passe deg for.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 6. oktober 2015

Arbeidsgiver ønsker naturligvis å ansette de best kvalifiserte arbeidstakerne. Samtidig er det viktig å være klar over det omfattende regelverket som hindrer arbeidsgiver i å utelukke bestemte søkere fra stillingen.

Reglene mot diskriminering gjelder ved:

- Utlysning av stilling,
- Ansettelse, omplassering og forfremmelse
- Opplæring og annen kompetanseutvikling
- Lønns- og arbeidsvilkår
- Opphør av arbeidsforhold

Fem ulike lovverk

Regelverket som skal hindre diskriminering ved ansettelser og andre forhold i arbeidslivet finner du på fem ulike steder: I arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskrimineringsloven om seksuell orientering og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Nedenfor finner du en liste over de ulike diskrimineringsgrunnene og hvilket lovverk som gjelder.

Opplysningsplikt ved ansettelse

Dersom en arbeidssøker mener seg forbigått i strid med en eller flere av disse lovene, kan vedkommende kreve skriftlige opplysninger fra arbeidsgiver om utdanning, praksis og andre formelle kvalifikasjoner til den som fikk jobben.

Diskriminering p.g.a

Hjemlet i:

Etnisitet

Diskrimineringsloven om etnisitet

Religion

Diskrimineringsloven om etnisitet

Livssyn

Diskrimineringsloven om etnisitet

Nasjonal opprinnelse

Diskrimineringsloven om etnisitet

Avstamning

Diskrimineringsloven om etnisitet

Språk

Diskrimineringsloven om etnisitet

Nedsatt funksjonsevne

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Kjønn

Likestillingsloven

Graviditet

Likestillingsloven

Permisjon ved fødsel eller adopsjon

Likestillingsloven

Seksuell orientering

Diskrimineringsloven om seksuell orientering

Kjønnsuttrykk

Diskrimineringsloven om seksuell orientering

Kjønnsidentitet

Diskrimineringsloven om seksuell orientering

Politisk syn

Arbeidsmiljøloven

Medlemskap i fagforening

Arbeidsmiljøloven

Alder

Arbeidsmiljøloven

Deltid

Arbeidsmiljøloven

Midlertidig ansettelse

Arbeidsmiljøloven

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter