Slik regner du diett på utenlandsreiser

Å beregne diett på jobbreiser i utlandet er ikke enkelt. Det er lett å gjøre feil når man skal finne ut hvilket land det skal gis diettsats for.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 19. oktober 2015

De fleste arbeidsgivere gir diett etter særavtalen for reiser i utlandet når arbeidstakere har arbeidsoppdrag i utlandet. Hvorvidt man følger denne avtalen er gjerne omtalt i arbeidsavtale eller personalhåndbok.

Avtalen inneholder ulike diettsatser for ulike land og noen storbyer har også høyere diettsatser enn landet de ligger i, sier Infotjenesters lønnsrådgiver Johnny Nymark.

Vanskelig å telle

Nymark sier hovedregelen er at arbeidstakeren skal ha diettsatsen for det landet arbeidsoppdraget ble utført i. Reiser den ansatte til London for å ha delta i et møte der, skal vedkommende som hovedregel ha diettsatsen for London.

Utfordringen oppstår gjerne når arbeidstakeren overnatter i et annet land på vei til eller fra oppdragsstedet eller ved oppdrag i flere land på samme reise.

- I slike situasjoner er det mange som gjør feil, og mange som kontakter vår fagsupport for å stille spørsmål, sier Nymark.

Hvilket land har arbeidstakeren vært lengst i?

Infotjenesters lønnsrådgiver sier arbeidstakere i slike situasjoner skal ha diettsatsen for det landet de har oppholdt seg lengst i det enkelte reisedøgn. Reisedøgnene telles i 24 timer fra det tidspunktet arbeidstakeren forlater hjemmet eller arbeidsplassen i Norge, og man må derfor bruke norsk tid når man teller.

- Her er det imidlertid viktig å være klar over at man ikke skal telle timene i et land fra tidspunktet arbeidstakeren krysser landegrensene, slik man kanskje skulle tro, sier Nymark.

Han sier arbeidstakeren skal regnes for å befinne seg i neste land allerede når han sjekker ut av hotellet eller avslutter oppdraget i et land.

Ved overnatting i Norge

En vanlig problemstilling oppstår når en arbeidstaker skal overnatte i Norge, for eksempel på Gardermoen, før reisen går videre til et oppdrag i utlandet. Da skal alle timene fra arbeidstakeren forlater hjemmet eller arbeidsplassen til vedkommende sjekker ut av hotellet på Gardermoen regnes i Norge. Timene etter utsjekking fra hotellet i Norge skal telles i landet oppdraget skal utføres.

- Det betyr at dersom arbeidstakeren forlater hjemmet sitt i Alta klokka 18.00, flyr til Gardermoen og sjekker ut fra hotellet klokka 07.00 dagen etter, så skal det regnes at vedkommende har vært 13 timer av det første reisedøgnet i Norge, og gis norsk diettsats for det første døgnet. Hadde arbeidstakeren reist klokka 20 hjemmefra, ville vedkommende i dette eksempelet vært 11 timer i Norge og 13 timer i oppdragslandet, og dermed skulle diettsatsen for oppdragslandet benyttes, sier Nymark.

For at natten i Norge skal telles i Norge og ikke i oppdragslandet, er det en forutsetning at vedkommende har en seng å sove i, og ikke bare tilbringer natten for eksempel i en stol på flyplassen.

Ved overnatting i utlandet på vei til nytt land

Dersom arbeidstakeren overnatter i utlandet på vei til oppdrag i et annet land, skal bare tiden fra innsjekk til utsjekk på hotellet telles i overnattingslandet.

- Det innebærer at en arbeidstaker som for eksempel må overnatte i London på vei til et oppdrag i USA skal telle timene både før og etter hotelloppholdet i London som USA. Tiden fra reisens start i Norge skal telles i USA, mens timene telles som London bare mellom innsjekk og utsjekk fra hotellet der, sier Nymark.

Oppdrag i flere land

Dersom arbeidstakeren har oppdrag i flere land i løpet av det samme reisedøgnet, opplyser Nymark at timene skal telles i neste oppdragsland fra det tidspunktet oppdraget avsluttes.

- Hvis en arbeidstaker for eksempel avslutter et møte i London klokka 13 og reiser videre til Madrid klokka 21 for et nytt oppdrag der dagen etter, så skal timene telles i Spania fra oppdragsslutt i England klokka 13, sier Nymark.

Når arbeidstakeren kommer tilbake til Norge, anses han å være på siste oppdragssted helt til reisen avsluttes hjemme i Norge.

- Hvis vedkommende må overnatte i Norge på vei hjem, anses vedkommende å være på oppdragsstedet i utlandet frem til vedkommende ankommer overnattingsstedet i Norge, og timene derfra til reisens slutt faller på Norge.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter