Dette skal til for å inndra egenmeldingsretten

Vy har opplevd mye støy etter at de tok fra ansatte retten til å bruke egenmelding. Dette er en mulighet arbeidsgiver har, men det er viktig å være oppmerksom på reglene.
torsdag 20. februar 2020
Lesetid: 3 Minutter
KAN INNDRA: Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad sier arbeidsgiver har full mulighet til å inndra retten til å bruke egenmelding ved sykdom.

Vy har fått mye oppmerksomhet for sine personalproblemer den siste tiden.

Etter økt sykefravær blant de ansatte fjernet Vy retten til å bruke egenmeldinger, med bakgrunn i det de mente var en ulovlig aksjon som rammet togtrafikken.

Slike aksjoner avvises av Norsk Lokmotivmannsforbund, som overfor NRK har hevdet at Vy driver en heksejakt mot sine ansatte.

Sikker, god og enhetlig oppfølging av syke ansatte

Simployer sykefraværsoppfølging gir ledere systemstøtte med oversikt over frister og oppgaver knyttet til et sykefravær. Allerede første fraværsdag etableres en tidslinje i systemet som viser lederen hva som skal gjøres, til hvilket tidspunkt, og hvordan, og hver oppgave varsles per epost.

Les mer om Simployer sykefraværsoppfølging

Arbeidsgiver kan inndra retten

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad kjenner ikke situasjonen i Vy, men sier på generelt grunnlag at selskaper har mulighet til å inndra ansattes egenmeldingsrett med bakgrunn i folketrygdlovens § 8-27, når de har mistanke om aksjoner.

Der heter det at «Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som aksjonsform i en arbeidskonflikt, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring fra første fraværsdag så lenge aksjonen varer.»

- Med denne bestemmelsen har arbeidsgiver mulighet til å ta fra alle arbeidstakerne retten til å bruke egenmelding kollektivt, for eksempel fordi man ser at sykefraværet øker markant under en arbeidskonflikt, sier Stokstad. 

Kan fratas enkeltvis

Når sykefraværet normaliseres, kan ikke arbeidsgiver lenger støtte seg på denne lovbestemmelsen for å inndra egenmeldingsretten. De kan fortsatt inndra retten til å bruke egenmelding, men må da behandle hver arbeidstaker for seg.

– For å inndra retten til å bruke egenmelding, må det være en konkret situasjon som gjør at arbeidsgiver mistenker at sykefraværet ikke er reelt. Et typisk eksempel kan være at arbeidstaker ber om å få fri en dag, og så melder seg syk etter å ha fått avslag, sier Stokstad.

Andre ting som kan føre til mistanke om at arbeidstaker ikke er reelt syk, kan være oppdateringer på sosiale medier, at de har blitt observert på steder som ikke passer sammen med sykdommen, osv.

Ta en telefon

Stokstad sier det første arbeidsgiver bør gjøre i slike situasjoner, er å forsikre seg om at vedkommende ikke har blitt reelt syk.

– Da ville jeg som arbeidsgiver tatt en telefon til arbeidstakeren og spurt om han eller hun faktisk er hjemme, eller om vedkommende til tross for sykdommen har gjort det han i utgangspunktet ba om fri til. Da må arbeidstakeren overbevise deg om at han er reelt syk, sier Stokstad.

Kan få store konsekvenser

Hvis arbeidstakeren ikke klarer å overbevise deg om at han er reelt syk, kan det få alvorlige konsekvenser.

– I slike situasjoner kan du som arbeidsgiver være ganske tøff. Du kan frata arbeidstakeren retten til å bruke egenmelding for en periode på 6 måneder, du kan holde tilbake lønn for dagene vedkommende er borte fra jobb, og du kan gi en skriftlig advarsel, sier Stokstad.

Hun presiserer at den ansatte har rett til å uttale seg før egenmeldingsretten inndras, og at saken tas opp til ny vurdering når det har gått seks måneder. Arbeidsgiver kan ha anledning til å frata arbeidstaker retten til å bruke egenmelding i flere seksmånedersperioder på rad.

NAV avgjør

Hvis arbeidstakeren holder fast på at han er reelt syk, men arbeidsgiver ikke tror på dette, er det NAV som avgjør.

– Arbeidsgiver betaler ikke sykepenger og henviser arbeidstakeren til NAV, som skal avgjøre om arbeidstakeren hadde hatt rett til sykepenger på grunnlag av egenmeldingen. Hvis NAV finner at arbeidstakeren hadde rett, skal de utbetale sykepenger og kreve disse pengene inn fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller betale pengene til NAV, eller påklage til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Der vinner arbeidsgiver ofte, sier Stokstad.

 


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: