Dette må du vite om arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett gir deg som leder rammene for hvordan du kan forvalte arbeidsgiveransvaret.
Hans Gjermund Gauslaa, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule fredag 1. mars 2013
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Arbeidsgivers styringsrett er for privat sektor ikke lovregulert, men er mye omtalt i juridisk teori og stadfestet gjennom rettspraksis.

Arbeidsgivers styringsrett kan beskrives som arbeidsgivers rett til å:
• Lede, fordele, organisere og kontrollere arbeidet
• Ansette og si opp arbeidstakere

Dette er som regel delegerte oppgaver til lederne i den enkelte virksomhet. Styringsretten er med andre ord noe som du som leder anvender hele tiden uten kanskje å tenke over det.
Begrensninger
Enhver leder må ha oversikt over hvilke rettsregler og avtaler som har betydning for ansettelsesforholdet. Styringsretten begrenses nemlig av en rekke faktorer som lov, forskrift, tariffavtale og individuell arbeidsavtale for det enkelte arbeidsforhold. Leder må stille seg spørsmålet: Innebærer min beslutning en vesentlig endring av det som opprinnelig er avtalt? Er svaret ja, vil man ofte være utenfor styringsretten.

Det er av avgjørende betydning at en leder har kunnskap om hva som kan bestemmes i kraft av styringsretten. Ofte stiller ledere seg spørsmål om hvilke instrukser de kan gi, og hvilke endringer de kan foreta, ovenfor sine arbeidstakere. Spørsmålet er da om lederen er innenfor eller utenfor styringsretten.

I de tilfeller hvor for eksempel omorganisering og omdisponering foretas med hjemmel i styringsretten, er det ikke nødvendig å anvende oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven, fordi en slik beslutning vil regnes som et ledd i arbeidsgivers normale drift av virksomheten.

Endres stillingens grunnpreg ved at den ansatte tas bort fra sentrale arbeidsoppgaver, innebærer endringen i realiteten en endringsoppsigelse. Da er det helt andre formkrav som gjelder. Da må arbeidsgiver gå veien om drøftingsmøte, vurdere de opplysninger som kommer frem i møte, fatte beslutning om oppsigelse og levere denne samtidig som det tilbys en ny stilling med andre betingelser.

Sikre deg påfyll på din lederkompetanse gjennom vårt abonnement på tidseffektive digitale kurs for ledere!

Med abonnement på digitale kurs for ledere sikrer du deg juridisk og praktisk kompetanse gjennom hele året. Vi tilbyr læring som selv den mest travle leder har tid til!

Vurdering må til

I Nøkkdommen (Rt 2000/1602) har Høyesterett gitt noen momenter som leder kan vurdere i forhold til styringsretten. Her ble det uttalt følgende:

«Spørsmålet om Stavanger kommune med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett kan integrere mannskapet på B/S Nøkk i kommunens hovedbrannstyrke, må avgjøres på grunnlag av en tolking og utfylling av mannskapets arbeidsavtaler. Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.»

Det kan bli kostbart å ikke vurdere før handling. Skal du som leder foreta en endring av arbeidstid, arbeidsoppgaver eller arbeidssted overfor en enkelt arbeidstaker, må du vite om dette er noe du kan gjøre. Tar du ikke hensyn til dette, er ikke veien lang før saken kan bli en konflikt. Dette vil være en belastning for arbeidsmiljøet, bidra til dårlig kommunikasjonen mellom deg og den ansatte og det vil ofte koste penger. Er du trygg på rammene for styringsretten, fremstår du også som en trygg og tydelig leder. Lykke til!

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter