Dette innebærer de nye reglene for dagdiett

Skattedirektoratet endret på kort varsel forståelsen av hvem som kan få trekkfri kostgodtgjørelse på dagsreiser. Endringen trådte i kraft 1. november.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
onsdag 1. november 2017
Lesetid: 3 Minutter

Med bare noen dagers varsel endret Skattedirektoratet forståelsen av hvem som har rett på trekkfri kostgodtgjørelse på dagsreiser, gjerne omtalt som dagdiett. 

Endringen innebærer at retten til trekkfri dagdiett nå knyttes opp mot begrepet yrkesreise, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

- Yrkesreisebegrepet i forskrift til skatteloven definerer transportdelen av reisen, og avgjør om den ansatte har rett på trekkfri kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil. Disse reglene er nå også dagdietten knyttet opp mot, sa Øren da han holdt et direktesendt webinar om endringen.

Ikke lett å forstå

Øren understreker at kunngjøringen fra Skattedirektoratet ikke er enkel å forstå fullt ut, og at det kan komme ytterligere presiseringer fra skattemyndighetene fremover.  

-  Vi har vært i dialog med Skattedirektoratet, som har avklart noen av tolkningene vi var usikre på i kunngjøringen. Samtidig varsler de at det vil komme ytterligere tolkninger i skatte-ABC senere i år, sier Øren.  

Fast arbeidssted er avgjørende

I utgangspunktet vil dagsreiser mellom bolig eller fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted gi rett til trekkfri dagdiett etter den nye forståelsen. Dermed er det avgjørende å ha avklart hva som er fast arbeidssted.

- Det faste arbeidsstedet er det stedet du arbeider til daglig. Jobber du flere steder, må du telle antall dager for å finne ut hvor du jobber mest hver enkelt kalendermåned. Jobber du to forskjellige steder er det kun ett av stedene som er fast arbeidssted etter denne regelen, og det er der du jobber flest dager, sier Øren.

I tillegg kan du ha fast arbeidssted etter den såkalte to-ukersregelen. Den sier at dersom en ansatt jobber to uker sammenhengende et annet sted, så er det også å se på som et fast arbeidssted. I slike tilfeller kan man ha to faste arbeidssteder; et etter hovedregelen og et annet etter to-ukersregelen.

Unntak ved tilgang til kantine og spiserom

I kunngjøringen er det imidlertid gjort et unntak for reiser til et arbeidssted hvor det er tilgang til kantine og spiserom. Hvis du jobber ved to forskjellige avdelingskontorer, hvor det ene er fast og det andre ikke-fast, vil du dermed ikke kunne motta trekkfri dagdiett på reiser til det ikke-faste arbeidsstedet hvis det er tilgang til kantine og spiserom der, selv om det er en yrkesreise.

- Slik vi har forstått det nå, så gjelder dette unntaket bare ved reiser til arbeidsgivers lokasjoner, ikke til kunder eller leverandørers lokasjoner. Her kan det imidlertid komme ytterligere avklaringer fra skattemyndighetene, understreker Øren.

Frakt av utstyr

I de tilfellene hvor det er nødvendig og påkrevd å frakte arbeidsutstyr med bil, på grunn av omfanget av utstyret, så vil reisen mellom bolig og fast arbeidssted regnes som en yrkesreise. For disse tilfellene er det imidlertid også gjort et unntak i kunngjøringen fra Skattedirektoratet. Ansatte vil i slike tilfeller ikke ha rett på trekkfri dagdiett.

- Det tenker vi også vil gjelde når du blir tilkalt til ditt faste arbeidssted utenfor ordinær arbeidstid. Da vil det også være en yrkesreise, men vi tenker at det neppe gir rett til trekkfri diett. Det har vi ikke fått avklart med skattemyndighetene, så her må vi ta forbehold om at det kan endres, sier Øren.

Gjelder håndverkere og selgere

Øren trakk i webinaret frem en del praktiske eksempler på hvilke yrkesgrupper den nye tolkningen vil berøre.

- Selgere, håndverkere, foredragsholdere og andre som er på mange forskjellige oppdragssteder vil være på yrkesreise og kunne heve trekkfri dagdiett.  Det gjelder helt til den ansatte er så mye på samme sted at det blir å se på som et fast arbeidssted. Er en håndverker for eksempel mest på en anleggsplass i løpet av måned eller mer enn to uker sammenhengende, så vil reisen dit være å se på som en arbeidsreise, og ikke gi rett til trekkfri dagdiett, sier Øren.

Vanskelig å forstå? Med Faghjelp Lønn Info har du alltid tilgang til å kontakte våre økonomirådgivere og kan drøfte din egen problemstilling med dem.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: