Viktige regelendringer i 2015

Spillereglene i arbeidslivet endres stadig. Her finner du oversikten over de viktigste regelendringene som trådte i kraft ved nyttår.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
mandag 5. januar 2015
Lesetid: 3 Minutter

Ved nyttår trer tradisjonelt svært mange nye regelendringer i kraft samtidig. Også i år er det mange nye regler å forholde seg til for arbeidslivet.

Hvis du abonnerer på faghjelp fra Infotjenester, vil du alltid bli holdt oppdatert på endringer som gjelder ditt fagområde – og kan søke opp oppdaterte forklaringer til gjeldende regelverk.

Her har våre rådgivere summert opp de viktigste endringene du må forholde deg til i år:

Lønn:

- A-ordningen trer i kraft. Fra 2015 skal all rapportering av lønn og endringer i arbeidsforhold gjøres digitalt og minimum en gang i måneden. Les mer om a-ordningen her.
- Vesentlige endringer i statens særavtale for reiser innenlands. Regjeringen og partene i staten har blitt enige om vesentlige endringer i reiseregulativet, som også brukes av de fleste i privat sektor. Blant de viktigste endringene er at skillet mellom rutinemessige jobbreiser og andre typer reiser faller bort. Det er også gjort endringer i måltidsfradragene fra 2015. Les mer om endringen her.
- Nye satser i statens særavtale for reiser utenlands. Satsen for kompensasjonstillegget er økt til kr 477,- pr. døgn.

Regnskap, skatt og MVA:

- Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale endelig vedtatt til 5 år. Etter mye forvirring i 2014, har finansdepartementet nå endret reglene om minste oppbevaringstid for regnskapsmateriale med virkning fra 1. januar 2015. Hovedregelen er nå 5 år, med noen unntak.
- Avgiftsfrie vareforsendelser fra utlandet økes. Fra 1. januar 2015 er grensen for avgiftsfri handel fra utlandet økt fra 200 til 350 kr (inkludert porto).
- Vurderingsperioden for tilbakeføring av inngående merverdiavgift ved endret bruk av personbiler brukt i utleievirksomhet eller til persontransport utvides fra 3 til 4 år.
- Økt avskrivningssats fra 20% til 22% på lastebil, vogntog og busser.

Trygderett og Pensjon:

- A-ordningen gir nye rutiner for inn og utmelding i Aa-registeret. Permisjoner med og uten lønn utover to uker, som for eksempel ved foreldrepermisjon, skal fra 2015 meldes digitalt gjennom a-meldingen.
- Selvstendig næringsdrivende får rett til omsorgspenger ved syke barn. Omsorgspenger betales imidlertid bare ut for fravær ut over 10 dager (ved flere enn 2 barn eller barn med kronisk sykdom).
- Nye regler for uføretrygd fra 2015. Alle som får innvilget uføretrygd fra 1. januar 2015 vil få uføretrygden beregnet etter de nye reglene. Arbeidsgivere vil merke endringen ved at det blir enklere for personer med uføretrygd å kombinere uføretrygd med arbeid.
- Ny uførepensjon for offentlige ansatte. De nye reglene i offentlig sektor er en konsekvens av at regelverket for uførepensjon fra folketrygden er endret fra 1. januar 2015. Etter den nye ordningen vil man få beregnet både stønad fra folketrygden og stønad fra offentlig pensjonsordning som man legger sammen for å finne total uførepensjon.

Arbeidsrett:

Det er varslet flere vesentlige endringer på arbeidsrettsområdet i tiden som kommer, men for første gang på mange år trer ingen endringer i kraft ved årsskiftet i arbeidsmiljøloven eller ferieloven. Her er en oversikt over varslede endringer som er på trappene:

- Regjeringen har foreslått å fjerne muligheten til å avtale lavere aldersgrenser enn 70 år. Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er samtidig foreslått økt fra 70 til 72 år. Lovforslaget er sendt til Stortinget, og det er ventet å behandles første halvår 2015.
- Regjeringen har foreslått å endre regelverket for midlertidig ansatte. I lovforslaget som er oversendt Stortinget foreslår regjeringen å la arbeidsgivere ansette arbeidstakere midlertidig uten særskilt grunn i opptil 12 måneder. Forslaget er ventet å behandles i Stortinget første halvår 2015. Les mer om forslaget her
- Regjeringen har foreslått endringer i arbeidstidsbestemmelsene. I forslaget som er oversendt Stortinget foreslår regjeringen å utvide enkelte av grensene for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og pålagt overtid. De foreslår også å åpne for at arbeidstakere kan jobbe flere søndager på rad. Lovforslaget er ventet å bli behandlet av Stortinget første halvår 2015. Les mer om forslaget her.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: