Juristens råd for utforming av hjemmekontoravtale

Har din virksomhet åpnet opp for at ansatte kan ha noen dager med hjemmekontor i uka? Da må det inngås egne avtaler om hjemmekontor. – Tenk gjennom hva du har med i avtalen, er rådet fra Simployers juridiske rådgiver.
Anders Engen SandénProduct Specialist Expert Support
tirsdag 28. september 2021
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken sier det er regler for hva som skal inn i en tilleggsavtale om h jemmekontor

Krav om avtale

Mange virksomheter har valgt å innføre mer hybride og fleksible løsninger nå i høst. Karoline Amundsen Dystebakken, som er Simployers juridiske HR og ledelsesrådgiver i Simployer, tror mange arbeidsgivere ikke er klar over at det da må inngås avtale om bruk av hjemmekontor med hver enkelt ansatt.

- Hvis man innfører en fast ordning om bruk av hjemmekontor må det inngås avtaler om hjemmekontor. Det er bare når hjemmearbeid er mer tilfeldig at man ikke trenger å inngå avtale. Et eksempel på dette er hvis man arbeider noen timer hjemmefra i ny og ne av fleksibilitetshensyn eller en dag fordi man skal få håndverker på besøk ila dagen, forteller Dystebakken.

Hjemmekontor og hybridløsninger

Støtteverktøy for HR og ledere

Simployers rådgivere hjelper deg med innføring og drift. Med vårt støtteverktøy får du tilgang til en digital verktøykasse og rådgivningen du trenger for å være en god arbeidsgiver i en hybrid verden.

Les mer og prøv gratis

God avtale kan forebygge konflikter

Det er hjemmekontorforskriften § 2 som stiller krav til en slik avtale. Avtalen om hjemmekontor kommer i tillegg til selve arbeidsavtalen og omtales derfor ofte som tilleggsavtale.

I hjemmekontorforskriften vises det til et minimum av punkter som med i avtalen, som f.eks omfang og arbeidstid.

Men ifølge Dystebakken er det også en del andre punkter som arbeidsgiver bør vurdere ta inn avtalene – for å unngå problemstillinger på et senere tidspunkt.

- Det kan for eksempel være lurt å ha med et punkt om hvor arbeidstaker har anledning til å jobbe i fra. Ønsker man at det skal være fritt frem eller skal det være rammer. Dette kan også ha betydning for yrkesskadeforsikring. Prøvetid og oppsigelse av avtalen anbefaler jeg også at man tar med selv om ikke forskriften stiller et absolutt krav om det. Det gir klarhet og forutsigbarhet og er konfliktreduserende, og man slipper avklaringer på dette i det daglige, påpeker Dystebakken.

Må vurderes fortløpende

Hun understreker også at avtalen om hjemmekontor skal avspeile de reelle forholdene i den enkeltes arbeidshverdag og at arbeidsgiver derfor må passe på å endre avtalen hvis det skjer endringer underveis.
- Hvis man for eksempel inngår en åpen ordning om mulighet for hjemmekontor 1-2 ganger i uken, men en arbeidstaker begynner å jobbe fast hjemme 4 dager i uka, så må man endre avtalen. Det kan være lett å glemme, sier Dystebakken.

Mal på avtale om hjemmekontor?

Simployers nedlastbare mal på avtale om hjemmekontor med eksempeltekster finner du i vårt nye støtteverktøy «Hjemmekontor og hybridløsninger».

Prisen er 2041 kr. i året (eks. moms)!

Der får du også tilgang til en rekke artikler rettet mot HR og ledere som hjelper deg med innføring og drift av hybridkontor, samt 1-1 rådgivningssamtaler med Simployers rådgivere.

SE OGSÅ: Støtteverktøy for hjemmekontor og hybride løsninger

Mange virksomheter har innført eller vurderer å innføre mer fleksible løsninger for sine ansatte. Da dukker det raskt opp mange problemstillinger som arbeidsgivere må ta stilling til.

Vi har laget et støtteverktøy hvor vi hjelper deg med å håndtere problemstillingene knyttet til hjemmekontor og hybride løsninger.

Les mer og prøv gratis!

Del siden: