Denne sykmeldingsformen kan redusere sykefraværet

Infotjenesters rådgivere mener avventende sykmelding burde vært brukt mer, og at ordningen ofte blir misforstått. Hadde den blitt brukt rett, kunne den bidratt til å redusere sykefraværet.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule torsdag 18. oktober 2018

Avventende sykmelding er ment som et første tiltak ved sykmeldingsvurdering. Lege skal utstede avventende sykmelding når han eller hun mener det er trygt å være i tilrettelagt arbeid og det ikke er åpenbart hvordan dette kan løses med gradert sykmelding

- Vi mener at avventende sykmelding er et godt virkemiddel for å unngå sykefravær og at arbeidsgivere bør tilstrebe å finne hensiktsmessige tilretteleggingsmuligheter for å imøtekomme sykmelders råd i den avventende sykmeldingen. Om lag halvparten av de avventende sykmeldingene omsettes ikke i sykmelding. Denne kostnadsbesparelsen kommer arbeidsgiverne til gode og kan derfor være en ytterligere stimulans til god tilrettelegging, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Ment som første tiltak

Når en lege eller en annen sykmelder skriver ut en avventende sykmelding, informerer han eller hun om hva som skal til av tilrettelegging for å unngå fravær fra arbeidsplassen, ut i fra et medisinsk perspektiv. Når arbeidsgiver mottar den avventende sykmeldingen finner de konkrete løsninger og bestemmer hvordan arbeidet skal utføres i samråd med arbeidstakeren.

- Avventende sykmelding kan kun benyttes innenfor rammen av arbeidsgiverperioden. I de tilfeller hvor arbeidstaker allerede har benyttet egenmelding innenfor rammen av arbeidsgiverperioden må lege ta hensyn til det når tidsrommet for den avventende sykmeldingen angis, sier Brostrøm.

Må ha ny sykmelding

I de tilfellene arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge slik at aktivitet er mulig, må arbeidstaker henvende seg til lege for å få utstedt gradert eller full sykmelding.

- Om tilrettelegging er forsøkt uten vellykket effekt må arbeidstaker også henvende seg til lege for å få utstedt gradert eller full sykmelding. Dagene som har passert med avventende sykmelding vil da inngå i beregningen av arbeidsgiverperioden på 16 dager, sier Infotjenesters trygderettsekspert.  

- Ordningen blir ofte misforstått

Avventende sykmelding kan ikke utstedes utenfor rammen av arbeidsgiverperioden. Om lege vurderer at det er behov for fravær på arbeidsplassen skal gradert sykmelding utstedes, og lege kan heller ikke kombinere gradert sykmelding med avventende sykmelding.

- Vårt inntrykk er at avventende sykemelding ofte blir misforstått, enten i form av at den utstedes utenfor rammen av arbeidsgiverperioden, eller at den utstedes i tilfeller hvor arbeidstaker helt tydelig har et behov for å være helt eller delvis fraværende fra arbeidsplassen. Det har dessuten oppstått misforståelser om når arbeidsgiverperioden starter ved bruk av avventende sykmelding. Det er først aktuelt når avventende sykmelding ikke gir ønskelig effekt og arbeidstaker ikke klarer å gjenoppta arbeidet i løpet av arbeidsgiverperioden, men svaret er altså at arbeidsgiverperioden starter på det tidspunkt avventede sykmelding er utstedt, sier Brostrøm.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter