Mange misforstår varslingsfristen for permittering

De siste dagene er det igjen svært mange henvendelser til Simployer knyttet til permittering av ansatte. Mange har misforstått reglene for varsling.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 11. november 2020
VIDEO: Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgivder Hans Gjermund Gauslaa forklarer reglene for varsling av permittering.

Etter en roligere periode gjennom sommeren, er det nå igjen svært mange arbeidsgivere som planlegger å permittere ansatte. I hvert fall dersom vi skal tro pågangen med spørsmål om dette til Simployer juridiske rådgivere. 

Et av spørsmålene som går igjen, er om det er to dager eller 14 dagers varslingsfrist som gjelder ved permittering nå.

– Det virker å være en utbredt misforståelse at det har skjedd endringer i varslingsreglene for permittering. Mange som kontakter oss tror at koronasituasjonen automatisk gir arbeidsgivere rett til å permittere med to dagers varsel. Det er ikke riktig, og det betyr at det fortsatt er 14 dagers varslingsfrist ved permittering som er hovedregelen. To dagers varslingsfrist kan bare brukes i helt spesielle situasjoner, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

14 dager for de fleste

Gauslaa sier det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av hvorvidt det er 14 dager eller to dagers varslingsfrist som gjelder, også under denne krisen.

– Som en tommelfingerregel kan vi si at for de virksomhetene som opplever at det blir en gradvis reduksjon i arbeidsmengden, vil det fortsatt være 14 dagers varslingsfrist som gjelder. De som derimot opplever at virksomheten blir stengt ned nærmest over natten av nye tiltak for å hindre koronasmitte, uten at de har hatt mulighet til å områ seg, vil kunne benytte seg av varselfristen på to dager.

NAV som overprøver

Gauslaa sier det som utgangspunkt er arbeidsgiver som må gjøre denne vurderingen, og bestemme om de skal bruke to eller 14 dagers varslingsfrist. Spørsmålet bør imidlertid også drøftes med tillitsvalgte og der det konkluderes med to dagers varselfrist bør begrunnelsen for dette tas med i permitteringsvarselet.

– For øvrig vil NAV, gjennom sin behandling av ansattes søknad om dagpenger, ha mulighet til å overprøve den avgjørelsen arbeidsgiver har tatt, sier Hans Gjermund Gauslaa i Simployer.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter