Budsjettfellene du ikke må gå i

Oktober er tid for budsjettering. Mange bedrifter legger for lite arbeid i budsjettet.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule torsdag 2. oktober 2014

Budsjettet til en bedrift er et forsøk på å forutsi bedriftens økonomiske fremtid og planer. Et godt budsjett er et viktig styringsdokument, som sier noe om hvilke aktiviteter og handlinger bedriften planlegger neste år.

Planleggingen skal munne ut i budsjettmål. Arbeidet vil være påvirket av hvilke strategier man har valgt, både på kort og lang sikt.

- Tallene er ikke nødvendigvis det viktigste, sier Mariann Karlsen, som er ansvarlig for Infotjenesters oppslagsverk Daglig Leders ABC.

- Veldig mange små bedrifter tar for lett på budsjettarbeidet, og lager en justert kopi av fjoråret. Da mister de det viktigste, som er den tankeprosessen man gjør underveis, sier Karlsen.

Hennes råd er at ledere setter seg ned og diskuterer med kolleger, og stiller noen sentrale spørsmål.

- Skal vi ha vekst?
- Har vi investeringsplaner?
- Hvordan ser likviditeten ut?
- Skal det investeres i maskiner og utstyr?
- Har vi den kompetansen vi trenger?
- Skal det ansettes nye medarbeidere?

Her er en liste over de 5 vanligste budsjettfellene, hentet fra oppslagsverket Daglig Leders ABC.

1. "Volumsyke": Man tror løsningen på alle problemer ligger i å øke, øke og atter øke salget, men det fører ofte til økt kapitalbinding i form av varelager og ikke minst større utestående fordringer hos kunder. Behov for flere selgere og økte markedsbudsjetter er en annen følge av dette. Da må man samtidig budsjettere finansiering av dette.
2. De skjulte kostnadene: Det går ganske greit å bestemme hvor mye materialer og arbeidslønn som går med til å lage eller kjøpe inn et produkt. Men hva med de "skjulte" kostnadene? Tiden det tar å lage et tilbud, ekstrautgifter som følge av forsinkede materialer/varer, uforutsett sykefravær og dyrere materialer/varer enn forutsatt. Budsjettene kan ikke forutsette at alt går på skinner til enhver tid.
3. Mangelfulle opplysninger om kunder og marked: Man vier ikke markedet nok oppmerksomhet. Hva er kundene opptatt av, hvem er dine konkurrenter, hvordan priser de sine produkter?
4. Etterslep i regnskapet: Man har ikke oppdatert regnskapet til enhver tid. Dette medfører manglende grunnlag for å kunne utarbeide neste års budsjett.
5. Likviditetsbudsjett er like viktig som driftsbudsjett: En del blander sammen begrepene resultat og likviditet. Resultat er inntekter minus kostnader. Likviditet er pengestrømmen som flyter inn og ut av kontoen. Innbetalinger bør strømme raskere enn utbetalingene. Hvis ikke, kan du raskt få problemer. Det hjelper ikke å tjene penger "på papiret" (resultat) hvis ikke innbetalingene er store nok til å dekke daglige utgifter/utbetalinger (likviditet).

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter