Bruker dere et godkjent dekkhotell til firmaets biler?

Fra i sommer blir det ulovlig å bruke firmaer som ikke er godkjent til bilpleie, hjulskift og hjullagring.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 16. februar 2022
HMS
Lesetid: 1 Minutt
Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp sier det fra i sommer blir ulovlig å bruke ikke-godkjente firmaer til bilpleie og dekkhotell.

Mandag kom den varslede forskriften som pålegger virksomheter som tilbyr bilpleie, hjulskift og hjullagring en godkjenningsordning.

Dermed må alle virksomheter som bruker slike tjenester til bilparken sin avklare om firmaene de bruker er godkjent før det nye regelverket trer i kraft 1. juli 2022.

– På samme måte som for renholdstjenester, blir det da ulovlig å bruke tjenesteleverandører som ikke er godkjent, sier Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp.

Bransje med store utfordringer

Bakgrunnen er at deler av bilpleiebransjen i dag preges av store utfordringer knyttet til lovbrudd og problemer med lønns- og arbeidsforholdene.

– For å komme dette til livs, innføres derfor en godkjenningsordning med gitte krav til virksomheten.

Kravene omhandler registrering i nødvendige offentlige register, skattemessige forhold, forpliktelser iht. forurensningsloven og flere krav knyttet til arbeidsmiljø og ansettelsesforhold. Eksempler på de to sistnevnte er godkjente arbeidsavtaler, nødvendig yrkesskadedekning, overholdelse av evt. allmenngjort tariffavtale, verneorganisasjon og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste, sier Anne Sandtorp i Simployer.

Noen unntak

Det er ikke lovgivers hensikt å påføre virksomheter som allerede er godt regulert gjennom annet regelverk ytterligere forpliktelser. Den nye forskriften gjelder derfor ikke for virksomheter som er godkjenningspliktig som verksted eller kontrollorgan, eller som utfører arbeid på bil som krever særlig arbeidstillatelse, etter vegtrafikkloven med forskrifter.

– For å bidra til overholdelse av regelverket pålegges det innkjøpere av berørte tjenester å benytte en godkjent leverandør. Det blir altså ulovlig å benytte firmaer som ikke er oppført i godkjenningsregisteret med status godkjent eller til behandling. Arbeidstakere i bilpleievirksomhetene skal utstyres med HMS-kort tilsvarende de som benyttes i renholdsbransjen og bygge- og anleggsnæringen, sier Simployers HMS-rådgiver.

 

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: