Bøter til arbeidsgiverne?

Dersom arbeidsgiverne ikke følger opp sykmeldte, kan de nå få bøter. Det kan bli resultatet når regjeringen legger frem sitt lovforslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.
mandag 21. mars 2011
Lesetid: 2 Minutter

Nå i april legger regjeringen frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Endringene skal sikre bedre oppfølging av sykmeldte.

Mange har i den siste tiden kontaktet Infotjenester angående nye regler for oppfølging av sykmeldte. Noen tror at det er vedtatt nye regler for oppfølging og andre lurer på om dette er noe som bare gjelder IA eller om dette også gjelder andre. Det er det altså ikke.

Bøter til arbeidsgiverne
I høringsforslaget som kom i fjor ble det lagt opp til endringer fra departementets side. Blant annet strengere sanksjonsmuligheter fra det offentlige i forhold til hva som praktiseres i dag. Forslaget går ut på at etter 1. juli kan arbeidsgiver få bøter på 5 000 kroner for ikke å ha avholdt dialogmøte 1 eller ikke å ha utarbeidet en oppfølgingsplan innen lovens frister. Er ikke dette gjort før tidspunkt for dialogmøte 2, medfører det et gebyr på 10 000 for hver av unnlatelsene. I tillegg gis det tvangsmulkt for hver dag en oppfølgingsplan skulle vært levert eller dialogmøte 1 skulle vært avholdt, frem til det blir gjort. Arbeidsgiver vil også bli ilagt dagsbøter dersom arbeidsgiver unnlater å møte til dialogmøte 2 arrangert av NAV.

Andre endringsforslag i høringen:
• Det er foreslått å flytte tidspunktet for når en arbeidsgiver skal ha utarbeidet en oppfølgingsplan fra 6 til 4 uker.
• Det er foreslått at arbeidsgiver skal sende utarbeidet oppfølgingsplan til legen etter 4 uker. Dette vil erstatte dagens system hvor denne etter 12 uker skal sendes til NAV på forespørsel. Oppfølgingsplanen skal først sendes til NAV i forkant av dialogmøte etter 26 uker.
• Det er foreslått å flytte tidspunktet for når en arbeidsgiver skal gjennomføre dialogmøte fra 12 uker til 7 uker.
• Det er foreslått å fjerne ordningen med aktiv sykmelding. Det eneste alternativet for sykmelding som medfører aktivitet vil da være gradert sykmelding.
• Det er foreslått at man kan gjennomføre et nytt dialogmøte 3 før det er gått 1 år dersom partene finner dette hensiktsmessig.
• Det er foreslått å innføre sanksjoner både overfor arbeidsgiver og NAV i form av bøter dersom man ikke overholder punktene i oppfølgingen.

Du kan lese mer om høringen til endringer i arbeidsmiljøloven her.

Infotjenester kommer tilbake med mer når de endelige endringsforslagene presenteres for Stortinget.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: