- Bedriftslegen bør sykmelde de ansatte

Flere leger tar til orde for at bedriftshelsetjenesten bør ta over jobben med å sykmelde arbeidstakere. - Godt forslag, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.
onsdag 29. august 2018
Lesetid: 2 Minutter

Når en arbeidstaker går til legen for å få en sykmelding, skrives den vanligvis ut på bakgrunn av arbeidstakerens egen forklaring.

- Som rådgivende lege i NAV har jeg lest hundrevis av sykmeldinger og legeerklæringer. De er som regel fundert på hva pasienten selv forteller om egen sykdom og evne til å jobbe. Det gjelder særlig for dem med langtidsfravær. Det er svært sjelden jeg ser at legen overprøver pasientens egen vurdering. Legens informasjon til NAV og arbeidsgiver om funksjon og arbeidsevne er altså i stor grad basert på hva pasienten selv forteller, skriver fastlege Bjørn B. Hansen i et innlegg i Aftenposten.

Bør flyttes til bedriftshelsetjenesten

Hansen får støtte fra dr. med og spesialist i allmennmedisin Liv Haugli, som mener bedriftshelsetjenesten bør ta over jobben med å sykmelde arbeidstakerne.

- Når fastleger skriver ut en sykmelding sier de at pasienten har en type jobb eller arbeidskrav som ikke er forenlig med sykdommen eller skaden. Men fastlegene kjenner svært sjelden til hvilke arbeidskrav den ansatte har og hvilke muligheter arbeidsplassen har til å tilrettelegge. De fleste sykmelder uten å ha noen kjennskap til arbeidsplassen eller arbeidsoppgavene, skiver Haugli i et oppfølgende innlegg i Aftenposten.

Vanskelig for legene å ha oversikt

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp mener forslaget om å flytte jobben med å skrive ut sykmelding til bedriftshelsetjenesten er interessant.

- Det er ingen tvil om at fastlegenes store utfordring er å få oversikt over pasientens arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Dette bør bedriftslegen ha bedre oversikt over. Denne oversikten bør gjør bedriftslegen bedre i stand til å ta stilling til om en ansatt er ute å stand til å arbeide eller om en kan gjør deler av arbeidsoppgavene i perioder en blir rammet av sykdom, sier Torp.

Ønsker forsøksordning

Haugli foreslår at NAV setter i gang et forsøksprosjekt i ett eller flere fylker hvor bedriftslegene, ikke fastlegene, er de som sykmelder.

- God oppfølging av sykefravær krever at legen har god tid. Tid til å innhente kunnskap om arbeidsplassen, arbeidskrav og muligheter for tilrettelegging, tid til gode samtaler med pasienten og tid til å forsikre pasienten om at arbeid ikke er farlig. Bedriftslegen har større muligheter for å sette av nok tid til dette viktige arbeidet, skriver Haugli.

Torp mener det ville være interessant å se resultatene av et slikt forsøksprosjekt.

Viktig med god oversikt

Atle Torp mener mange arbeidsgivere og arbeidstakere ikke er bevisst på at sykmeldingen fra legen ikke er en fasit som de må forholde seg til.

- Husk at en sykmelding ikke er en vurdering av helsesituasjonen alene, men at det er en vurdering av helse sett opp mot jobbkrav. Det er det viktig å ha med seg når en skal følge opp sykmeldte sett fra arbeidsgivers ståsted, sier Torp.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: