Avklaringer knyttet til endring av lav mva-sats fra 12% til 6%

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse der de går igjennom en del problemstillinger knyttet til endring i den reduserte mva-satsen.
onsdag 15. april 2020
Lesetid: 2 Minutter

Lav mva-sats for 2020 er vedtatt slik:

  • 1. januar til 31. mars: 12%
  • 1. april til 31. oktober: 6%
  • 1. november til 31. desember: 12%

Valg av sats ved fakturering

Det er leveringstidspunktet som styrer hvilken sats en vare eller tjeneste skal faktureres med, jf. merverdiavgiftsloven (mval) § 22-1. Leveres en tjeneste før 1. april skal det beregnes 12%, mens det er 6% som vil være gjeldende ved levering etter 1. april. Innføringen av denne nye satsen skjedde veldig hurtig og det vil nok derfor være mange som ikke har rukket å implementere den nye satsen i tide. Hvis det feilaktig er fakturert med 12% etter 1. april skal dette beløpet betales inn til staten, jf. mval § 11-4. Hvis betaling skal unnlates må feilen rettes overfor kjøper.

For enkelte tjenester som persontransport, idrettsarrangementer og adgang til museer og gallerier vil det være adgang til forskuddsfakturering, altså at salgsdokumentet utstedes før levering har funnet sted. Hvis det er foretatt fakturering med 12% på leveranser som skal finne sted etter 1. april skal, som nevnt over, beløpet innbetales til staten med mindre feilen rettes overfor kjøper. Også ved forskuddsfakturering er det satsen på leveringstidspunktet som gjelder.

I en uttalelse fra 2015 skiller Skattedirektoratet på forskuddsfakturering med inntil 30 dagers varighet, og mer enn 30 dagers varighet:

  • for billetter, periodekort, sesongkort o.l. med varighet inntil 30 dager, kan satsen på faktureringstidspunktet legges til grunn
  • for billetter, periodekort, sesongkort o.l. med varighet på mer enn 30 dager må det foretas en skjønnsmessig fordeling mellom satsene, målt etter når tjenesten leveres

Er det inngått kontrakt om levering før en økning av mva-sats (etter 31. oktober) plikter mottaker å betale et tillegg motsvarende den forhøyede satsen. Selger kan imidlertid velge å ta kostnadene ved den økte satsen selv, ved å ikke kreve det av kjøper men innbetale det forhøyede mva-beløpet til staten selv.

Mva-meldingen

Ettersom endringen skjedde fra 1. april vil det for 2. termin være to forskjellige mva-satser som gjelder. Som en følge av dette legges det inn et spenn i mva-meldingens post 5 og 16 som kan håndtere bruk av begge satser. Dette betyr at mva ikke beregnes automatisk i Altinn.

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Hvis det feilaktig faktureres med 12% etter 1. april vil det være et spørsmål om kjøper kan kreve fradrag for hele mva-beløpet. Her uttaler Skattedirektoratet at det ikke kan gis fradrag for feilaktig beløp oppgitt på fakturaen. Kjøper må derfor kontakte selger og be om retting på vanlig måte, med kreditnota og ny fakturering med korrekt sats.

NB! I uttalelsen skriver direktoratet følgende: "I forbindelse med skatteetatens prioriteringer av sin kontrollaktivitet, vil etaten se hen til de utfordringer dagens situasjon innebærer for de næringsdrivende". Når denne formuleringen tas inn i avsnittet om fradragsrett antar vi de mener at fradrag allikevel kan gjøres med 12% uten at dette skal få noen konsekvenser. Forutsetningen er da at selger også betaler inn 12%, slik at staten ikke lider noe tap.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: