Arbeidstilsynet med ny strategi for tilsyn

Arbeidstilsynet har lagt en ny strategi for hvem som skal velges ut for tilsyn fra 2017. Her er noen tips for å være godt forberedt.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 17. januar 2017

Arbeidstilsynet har varslet at de vil satse mer på å bekjempe arbeidslivskriminalitet i perioden 2017-2019.

For å kunne arbeide mer med de mest useriøse, varsler Arbeidstilsynet at de skal gjøre enda tydeligere prioritering av hvor de skal gjennomføre tilsyn i denne toårsperioden.

Færre kontroller hos de seriøse

I et innlegg på Arbeidstilsynets nettsider skriver fungerende direktør Borghild Lekve at det først og fremst er utvalgssystemet som er nytt i 2017.

- Kort fortalt går det ut på at de virksomhetene hvor vi ikke finner grove feil og som tydelig jobber godt med HMS, kan bli nedprioritert for tilsyn i en periode. Denne regelen gjelder selvfølgelig ikke hvis vi får nye opplysninger som tyder på at det er noe vi bør undersøke.  Det betyr altså ikke at noen er fullstendig fredet.

Alle kan få tilsyn

Lekve skriver at Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn hos rundt én av 17 virksomheter hvert år, og at de derfor må velge bort mange for hver virksomhet de velger å besøke. Hun avviser imidlertid at seriøse arbeidsgivere ikke vil få tilsyn i år.

- Det er fristende å tenke at vi bare må prioritere de kriminelle, men manglende forebygging av arbeidsrelaterte dødsfall, skader og sykdom koster samfunnet cirka 30 milliarder i året. Mesteparten av dette skjer i det seriøse arbeidslivet. Derfor kan ikke Arbeidstilsynet slutte å gå på forbyggende tilsyn i det seriøse arbeidslivet, skriver Lekve.

Slik forbereder du deg på tilsyn

Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp hjelper hvert år mange virksomheter med HMS-arbeidet. Her er hennes tips til hvordan du skal forberede deg til tilsyn fra Arbeidstilsynet.

 • Involver verneombudet i forberedelsene
 • Sjekk hvilke temaer tilsynet spesielt skal fokusere på. Gå gjennom hva regelverket krever på disse områdene og hvordan dere ivaretar det.
 • Rett opp de avvikene dere eventuelt finner. Legg de tiltakene dere ikke rekker å gjennomføre inn i en handlingsplan.
 • Sjekk hvordan dere ivaretar internkontrollforskriften. Selv om dette ikke er et av fokusområdene for kontrollen, vil det systematiske HMS-arbeidet sannsynligvis bli et tema. Spesielt er det viktig hva som er gjort vedrørende kartlegging av arbeidsmiljøet og risikovurdering. Husk at alle sider ved arbeidsmiljøet skal kartlegges og vurderes, ikke bare de tradisjonelle fysiske faktorene som støy, lys og arbeidsstillinger.
 • Sørg for å se godt gjennom «HMS-systemet», slik at du er kjent med krav, rutiner, dokumentasjon og evt. mangler. En god innholdsfortegnelse og en oppdatert plan gir dere oversikt og trygghet til å håndtere tilsynet på en god måte, og det viser tilsynsmyndighetene at dere jobber systematisk.
 • Husk at alle bedrifter skal vurdere behov for bedriftshelsetjeneste (BHT) som en del av risikovurderingen sin. Enkelte bransjer er pålagt samarbeid med BHT. Sjekk den handlingsplanen dere har utarbeidet sammen med bedriftshelsetjenesten, og hva status er for de enkelte aktivitetene.
 • Finn frem dokumentasjon på at øverste leder og verneombud har gjennomført lovpålagt HMS-opplæring. Hvis det er lenge siden opplæringen er gjennomført, så vær forberedt på spørsmål om hvordan dere holder dere oppdatert.
 • Vær forberedt på spørsmål om mellomledernes HMS-kompetanse.

Hva gjør du mens tilsynet pågår?

 • Ta med verneombudet
 • Ta gjerne med bedriftshelsetjenesten, dersom tilsynet er varslet på forhånd
 • Hvis tilsynet innebærer flere møter, inspeksjoner osv, er det fornuftig at 1-2 personer fra bedriften er med på hele tilsynet. Da er det mye enklere å avverge/justere evt. pålegg underveis, og forstå pålegg i etterkant. Dersom tilsynsetaten skal intervjue arbeidstakere underveis, kan det være at man ikke får være tilstede.
 • Hvis dere blir spurt om dokumentasjon dere ikke har lett tilgjengelig, forklar hvordan dere gjør det, og spør om dere kan ettersende dokumentasjon eller om dere skal bruke tid på å finne den frem nå.
 • SPØR hvis dere ikke forstår hva de ber om. Altfor mange får unødvendige pålegg fordi de ikke sier ifra at de ikke forstår hva tilsynsmyndighetene ønsker. Sannsynligvis tenker man at «dette burde jeg vite», og så er man redd for å røpe seg.
 • Ofte vil tilsynsetaten gi en kort oppsummering av hvordan de har oppfattet tilsynet på slutten av møtet. Hvis de ikke gjør det, så er det fullt lov å spørre. Kanskje kan dere allerede da avklare forhold de har misforstått e.l. Spør også hva som skjer nå, når dere kan forvente å få en tilbakemelding osv.

Etter tilsynet

 • Gjennomfør nødvendige tiltak knyttet til eventuelle pålegg. Husk å involvere verneombud i dette arbeidet også.
 • Svar Arbeidstilsynet innen gitt tidsfrist
 • Er det forhold som gjør at dere ikke klarer tidsfristen, så be om utsettelse (før tidsfristen har gått ut!)
 • Vanligvis oppdager man mye mer i forkant av tilsynet, enn det man får pålegg om. Ikke glem å få dette på plass, selv om dere ikke fikk pålegg i denne omgang.

 

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter