Arbeidstakers plikter ved sykefravær

Arbeidsgiver har flere plikter når en ansatt blir sykmeldt. Men retten til sykepenger krever at den ansatte også medvirker.
Jørgen BrostrømJuridisk rådgiver HR og ledelse
mandag 6. juni 2022
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Retten til sykepenger er betinget av at den sykmeldte deltar i dialogmøter og tar imot tilbud som gis om behandling og tilrettelegging (folketrygdloven § 8-7a ).

Etter arbeidsmiljøloven § 2-3 plikter arbeidstaker å:

 • Medvirke til gjennomføring av igangsatte tiltak
 • Utføre arbeid i tråd med påbud/instruks fra arbeidstilsyn eller overordnet i bedriften
 • Varsle dersom det oppstår faresituasjoner
 • Melde fra til arbeidsgiver om sykdom eller skade som oppstår i forbindelse med utførelse av arbeidet
 • Bidra til utarbeiding av oppfølgingsplanen

Ti plikter for arbeidstaker i forbindelse med sykefravær:

 1. Gi beskjed til nærmeste leder om sykefravær så tidlig som mulig, senest innen arbeidsdagens start
 2. I egenmeldingsperioden avklare funksjonsevne, om fraværet er arbeidsrelatert, og forventet fraværslengde
 3. Fylle ut egenmelding første arbeidsdag etter fravær
 4. Forberede seg på samtale om arbeidsmuligheter med leder gjennom å tenke gjennom om det er mulig å gjøre andre oppgaver og hva som skal til for at andre oppgaver kan utføres (tilretteleggingsbehov)
 5. Levere sykmelding fra lege til arbeidsgiver innen 14 dager etter at egenmeldingsperioden har løpt ut
 6. Ved sykmelding formidle ærlig informasjon om egen funksjonsevne, antatt varighet på fraværet og tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen (men ikke plikt til å gi diagonse eller private opplysninger)
 7. Være innsilt på å gjøre andre oppgaver i perioden hvis det gir raskere retur til jobb
 8. Bidra aktivt i utforming og gjennomføring av oppfølgingsplan som skal foreligge senest 4 uker etter sykmelding
 9. Møte til dialogmøte innkalt av arbeidsgiver, senest etter 7 uker (kan velge at legen ikke skal komme, og får lov å ta med tillitsvalgt eller verneombud)
 10. Møte til dialogmøter innkalt av NAV

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: