Arbeidsgivere sparer milliarder for lite pensjon til ansatte

Arbeidstakere går glipp av milliardbeløp i pensjonssparing fordi arbeidsgivere gjør feil. Nå skal Skatteetaten føre tilsyn.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 2. juni 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Tall fra SSB tyder på at mellom 50.000 og 88.000 norske arbeidstakere ikke får den pensjonsopptjeningen de har krav på. Totalt sparer norske arbeidsgivere mellom 1 og 2 milliarder kroner for lite i obligatorisk tjenestepensjon til ansatte, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

–  Noen arbeidsgivere har ikke opprettet OTP-avtaler for sine ansatte, mens andre har ikke rapportert inn lønnsøkninger slik at sparingen gradvis blir for lav, heter det i pressemeldingen.

Skal bare rapportere et sted

En endring fra 2021 er at arbeidsgivere nå har fått plikt til å rapportere inn hvilket pensjonsselskap de har avtale med. Det gjør at Skatteetaten kan dele lønnsopplysninger med pensjonsselskapet, slik at arbeidsgiver slipper å rapportere lønnen flere steder. Denne løsningen testes ifølge skatteetaten ut i et begrenset omfang nå i vår.

– Vi tror dette vil bli et godt eksempel på gevinstene som kan oppnås ved å gjenbruke informasjon. Skatteetaten har lønnsopplysninger av høy kvalitet, så da kan vi være kilde for den informasjon for andre aktører som har lov til å få disse. Da slipper arbeidsgivere å rapportere dobbelt, og det blir høyere kvalitet på opplysningene slik at for eksempel pensjon blir beregnet av riktig lønn, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i pressemeldingen.

Skatteetaten skal føre tilsyn

Fra 1. juni i år tar samtidig Skatteetaten over ansvaret for å føre tilsyn med arbeidsgiveres pensjonssparing fra Finanstilsynet.

– I Skatteetaten vil kontrollen gradvis bli automatisert, og ansvaret for tilsynsoppgaven er lagt til en avdeling med god kompetanse på kontroll og oppfølging av arbeidsgivere. Med et rikt informasjonsgrunnlag kan Skatteetaten gjøre treffsikre utvalg av tilsynskandidater, og vi blir også i bedre stand til å avdekke eventuell arbeidsmarkedskriminalitet. Men vi kan ikke se om den enkelte arbeidstaker har pensjonssparingsavtale, så det er viktig at de sjekker om riktig pensjon blir spart for dem, sier Schanke Funnemark.

En viktig forbedring

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp mener det vil være en viktig forbedring at Skatteetaten nå skal dele lønnsopplysninger med pensjonsselskapene.

– Tidligere har man jo innberettet grunnlaget i forskjellige formater, gjerne gjennom en portal eller ved å sende inn en fil. Da må også arbeidsgiver ta stilling til hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget. Etter hovedregelen skal all skattepliktig inntekt regnes med. Vår erfaring er imidlertid at mange gjør unntak i pensjonsavtalen for overtid, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser og det man kaller midlertidige eller varierende tillegg. Det siste punktet skaper en del usikkerhet, for eksempel knyttet til om bonuser skal regnes inn i pensjonsgrunnlaget eller ikke, sier Torp.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: