Åpner for mer fleksibelt foreldrepengeuttak

Regjeringen vil gjøre det lettere for foreldre å utsette uttaket av deler av foreldrepengene. Men bare dersom de blir enige med arbeidsgiver.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 30. mars 2021
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm frykter at endringene i folketrygdloven kan skape forvirring.

Regjeringen har lenge lovet at de vil fjerne den såkalte «fedrekvotefellen», som har gjort at mange fedre har mistet retten til foreldrepenger de egentlig har krav på, fordi de har søkt for sent.

Samtidig som de nå fjerner denne fellen, har de foreslått flere endringer i regelverket for foreldrepenger som vil gjøre det mer fleksibelt for arbeidstakere som vil utsette deler av foreldrepengeuttaket.

– Slik det er i dag, er det begrenset når en arbeidstaker kan søke om utsettelse av foreldrepenger. Situasjoner som i dag gir rett til utsettelse er når den som mottar foreldrepenger er for syk til å ta seg av barnet alene, er innlagt på helseinstitusjon, skal avvikle lovbestemt ferie eller jobbe fulltid. Også når barnet er innlagt på helseinstitusjon er det i dag mulig å kreve utsettelse, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Mer fleksibelt

Nå ønsker regjeringen å ta bort disse strenge grunnene til å søke utsettelse av foreldrepengeuttaket.

– I høringen i forkant av lovproposisjonen var mange høringsinstanser kritiske til dette, fordi de mener at regelverket vil føre til at ansatte «plukker» seg perioder med foreldrepenger for å maksimere uttaksperioden, gjennom for eksempel å legge perioder med foreldrepenger i såkalte friperioder, sier Brostrøm.

Ingen endring i arbeidsmiljøloven

Det er imidlertid verdt å merke seg at regjeringen ikke ønsker å øke fleksibiliteten tilsvarende i regelverket som regulerer selve permisjonsretten, altså retten til fri i forbindelse med fødsel og adopsjon i arbeidsmiljøloven.

– Regjeringen foreslår altså å gjøre reglene i folketrygdloven, som regulerer retten til foreldrepenger, mer fleksible, mens de ikke ønsker å endre retten til selve permisjonsuttaket. De begrunner dette med at tolkningen av arbeidsmiljølovens bestemmelser om permisjon er tydelige nok gjennom praksis, sier Brostrøm.

Frykter uklarheter

Departementet viser til at rettspraksis er at arbeidsgiver kan si nei til å «plukke» perioder med foreldrepermisjon, selv om arbeidsmiljølovens bestemmelse om rett til delvis permisjon i stor grad åpner for en skjønnsmessig vurdering.

Den rettspraksis departementet henviser til, er tvisteløsningsnemdas (nemda som avgjør tvister om permisjon mellom arbeidstakere og arbeidsgivere) praksis om å si nei til spekulering i perioder med foreldrepenger i friperioder.

– Vi i Simployer mener dette forslaget gir et uklart regelverk, hvor folketrygdlovens regler om foreldrepenger og arbeidsmiljølovens regler om permisjon ikke harmonerer. Det kan ikke være å forvente at verken arbeidstakere eller arbeidsgivere til enhver tid setter seg inn i rettspraksis. Dette kunne enkelt vært løst ved å lovfeste den rettspraksis som tvisteløsningsnemda har lagt seg på, sier Brostrøm. 

Direktesendt kurs

Nye regler for fleksibelt uttak av foreldrepenger fra oktober 2021. Vi oppdaterer deg på de nye reglene i et direktesendt kurs 20. oktober. 

Les mer og meld deg på

Må bli enig med arbeidsgiver

Endringen i folketrygdloven som nå er foreslått, vil dermed bare være mer fleksibel for arbeidstaker dersom arbeidsgiver går med på et fleksibelt uttak.

– Det er viktig for arbeidsgivere å merke seg at de ikke trenger å akseptere at ansatte ønsker «kreative» uttak av foreldrepenger, ved å plukke dager og perioder med foreldrepenger. Her vil arbeidstaker og arbeidsgiver være avhengige av å finne en enighet om hvordan dette kan løses, sier Brostrøm.

Etterspør mulighet til å jobbe

Simployers rådgivere er hver dag i kontakt med arbeidsgivere som har spørsmål knyttet til slike problemstillinger. De merker at det er en annen form for fleksibilitet som blir mye etterspurt i arbeidslivet, som ikke er med i forslaget fra regjeringen.

– Vi ser at mange skulle ønske at det var lettere å gjøre noe arbeid i foreldrepengeperioden uten at omfanget må være avklart i forkant. Her kunne man lagt seg på en løsning slik det er ved sykefravær, hvor den ansatte i etterkant opplyser NAV om hvor mye de har jobbet i stønadsperioden. En slik fleksibilitet kunne gavnet både arbeidsgiver og arbeidstakere som ønsker å stille opp når det er akutte behov i løpet av foreldrepermisjonen, sier Brostrøm.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: