Anker dom til Høyesterett

Siden 2009 har saken mellom Karin Haare Johansen og Gjensidige forsikring versert i rettsapparatet. Saken dreier seg om retten til å stå i arbeid etter fylte 67 år. Nå er saken anket inn for Høyesterett.
tirsdag 18. januar 2011
Lesetid: 2 Minutter

Haare Johansen ønsket å stå i stillingen som kunderådgiver i Gjensidige forsikring frem til hun fylte 70 år. Ledelsen i selskapet ønsket derimot at hun skulle fratre ved fylte 67 år. Saken havnet i retten og i mai 2010 fikk Haare Johansen tingrettens medhold i at hun kan stå i jobben etter passert pensjonsalder, frem til fylte 70 år. Dommen ble anket og Borgarting lagmannsrett kom til en ny dom i november 2010. Da fikk Gjensidige forsikring medhold. Nå er dommen anket til Høyesterett.
Finansforbundet har representert Haare Johansen i retten og advokat Pål Behrens i Finansforbundet sier til NRK at lagmannsrettens dom ikke kan bli stående: - Regjeringen ønsker å la folk jobbe lenger og man har innført den nye pensjonsreformen hvor man har incentivordninger for å la folk få anledning til å jobbe til man er 70. Da bør man følge hovedreglen i Arbeidsmiljøloven og la de som ønsker det få anledning til å stå i stilling til fylte 70 år, sier han til NRK Nyhetmorgen på P2.
- Det er ikke tvil om at Gjensidige har behov for den jobben hun gjør. Hun er fullt ut kapabel til å gjøre den, i stedet for en annen yngre person som eventuelt skulle få stillingen i stedet for henne.

Har regler
Gjensidige har regler for aldersgrensen på ansatte i konsernet og lagmannsretten fant at dette var tilfredsstillende etter lovgivningen. - Etter lagmannsrettens syn er ordningen med den bedriftsfastsatte aldersgrensen på 67 år i Gjensidige «objektivt og saklig begrunnet og den tjener et legitimt formål». I dommen står det at kombinert med en pensjonsordning, «som er sett på som en av de beste pensjonsordningene i markedet, så ivaretas de ansatte på en god måte», meldte Dagens Næringsliv.

Aldersgrense 70 år
Etter arbeidsmiljøloven kan ansatte stå i jobben til de er 70 år. Da kan bedriften, på seks måneders varsel, si de opp uten noen annen begrunnelse enn at man er 70 år. Det er §15-13 bokstav a i arbeidsmiljøloven som bestemmer dette. Denne bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2010.
Imidlertid kan bedrifter ha avtalt andre aldersgrenser. Advokat Erik Råd Herlofsen skriver dette på seniorpolitikk.no: - Dersom en virksomhet opererer med en lavere aldersgrense, for eksempel en 67 års grense, må arbeidstakerne akseptere denne, forutsatt at grensen er fastsatt i lov, arbeidsavtale, tariffavtale, arbeidsreglement eller bedriftspensjonsordning og at denne aldersgrensen er knyttet opp mot en pensjonsordning, ensartet praktisert og godt kommunisert overfor de ansatte. I tillegg må aldersgrensen være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende overfor arbeidstakerne.

Viktig å ha en plan
Rådgiver Atle Torp ved Infotjenester, poengterer viktigheten av å ha en klar seniorpolitikk i bedriften.
- Det som er viktig for ledere er at man må vurdere arbeidsstokken fremover i tid. Ledere må skaffe seg oversikt og etablere en klar personalpolitikk overfor seniorer i virksomheten. Dermed blir ansatte klar over hva som skjer når det nærmer seg at man skal ta valgene om pensjon. Vil man redusere arbeidstiden, ta ut full alderspensjon eller stå helt ut og i noen tilfeller kanskje etter 70 år. Hvordan stiller bedriften seg til det når de ansatte kommer med forespørselen? Dette må bedrifter ha et godt svar på for å gjøre overgangen så enkel som mulig både for de ansatte og for virksomheten, sier Torp.

Abonnenter på oppslagsverket Pensjoner og AFP og få e-post om viktige endringer. 

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: