9 fallgruver ved bruk av sommervikarer

Snart starter en rekke unge arbeidstakere på sommerjobben sin, og i den forbindelse er det mange fallgruver å gå i for deg som ansetter dem.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 22. mai 2019

I utgangspunktet gjelder de samme reglene for ferievikarer, som for fast ansatte. Når det gjelder ferievikarer under 18 år er det imidlertid noen unntak.

Infotjenesters rådgivere har laget denne sjekklisten over fallgruver du som arbeidsgiver risikerer å gå i når du ansetter sommervikarer.

1. Husk alltid skriftlig arbeidsavtale

Det skal alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale/arbeidskontrakt med alle sommervikarer. Av avtalen skal det gå frem når og hvor mye vikaren skal jobbe hver dag og hver uke. Avtalen skal også inneholde informasjon om lønn og tillegg. Husk at du som arbeidsgiver må ta stilling til om det skal avtales prøvetid for sommervikarene.

2. Bruk av tilkallingsavtaler

Det er mulig å ha en tilkallings-/ekstrahjelpsavtale som fungerer slik at arbeidsgiver tilbyr arbeid/vakter ved behov, men tilkallingshjelpen står da fritt til å si nei til tilbudte vakter. Arbeidsgiver vil dermed ha mindre forutsigbarhet enn der det er inngått en arbeidsavtale med en forpliktene arbeidstid.

3. Hold oversikt over samlet arbeidstid

Der sommervikaren er under 18 år skal arbeidstiden hos flere arbeidsgivere slås sammen. Arbeidsgiver må dermed spørre vikaren om han/hun jobber andre steder, og i så fall passe på at den samlede arbeidstiden til vikaren ikke overstiger grensene i arbeidsmiljøloven. Husk på at det er egne regler for hvor mye sommervikarer under 18 år kan jobbe.  

4. Husk på sikkerheten

Unge arbeidstakere har gjerne mindre erfaring og modenhet enn voksne ansatte. Derfor er det viktig å vurdere hvilke oppgaver det forsvarlig at ferievikaren utfører, gi god opplæring og følge opp vikarene med tanke på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det finnes dessverre flere eksempler på svært alvorlige ulykker der sommervikarer har vært involvert.

5. Lønn for vakter som blir avlyst

For arbeidsoppgaver som er variable gjennom sommeren avhengig av været eller andre forhold, kan det være fristende å bruke tilkallingsvikarer (Punkt 2). Dersom det er inngått en avtale om arbeid på bestemte tidspunkter gjennom sommeren, skal sommervikaren ha lønn selv om vakten blir «avlyst» på grunn av lite å gjøre. Det samme gjelder der det avtales vakter med en tilkallingsvikar og behovet for arbeidet etterpå faller bort.

6. Skal sommervikarene ha ferie?

Så lenge sommervikarene er 18 år, har du ikke plikt til å legge til rette for at de skal avvikle ferie. Sommervikarer som er under 18 år og som går på skole skal imidlertid ha minst 2 uker ferie i skolens sommerferie.

7. Skal sommervikarene ha sykepenger?

En ferievikar har krav på sykepenger fra arbeidsgiver ved sykdom først etter å ha jobbet i fire uker. Etter denne opptjeningstiden har arbeidstakeren krav på sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden på 16 dager, på samme måte som andre ansatte. Det kreves ikke fast ansettelse for å ha rett til sykepenger.

8. Sluttoppgjør med feriepenger

Når sommervikariatet er over, skal vikaren ha utbetalt sluttoppgjør med feriepengene som er opptjent i vikariatet. For ferievikarer med frikort, vil feriepengene "spise av" frikortgrensen. Det gjelder også for feriepenger som er opptjent i fjor og som blir utbetalt i år. 

9. Sluttattest

Alle arbeidstakere (også ferievikarer) har krav på skriftlig sluttattest. Etter arbeidsmiljøloven skal sluttattesten minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og arbeidsforholdets varighet.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter