8 spørsmål om ferie

Sommerferieperioden er bare en måned unna. Her er åtte spørsmål om ferie vi ofte får på vår support.
mandag 30. april 2012
Lesetid: 3 Minutter

Hvor mye ferie har ansatte krav på?
Alle arbeidstakere har ifølge Ferieloven rett på fire uker og én dag ferie. Dette gjelder uansett stillingsprosent. De fleste har i tillegg enten via tariffavtaler eller lokale avtaler fem uker ferie i ferieåret.

Hvem bestemmer når du skal ta ut ferien?
Loven gir deg rett til å kreve tre uker sammenhengende ferie av din arbeidsgiver i perioden mellom 1. juni og 30. september, men dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om når i denne perioden ferien skal avvikles, er det arbeidsgiver som har siste ord i saken. Denne styringsretten til arbeidsgiver gjelder også den øvrige restferien.

Kan jeg få betalt ut ferien min?
Det er ikke tillatt å betale ut den lovfestede ferien med mindre manglende avvikling skyldes 100 % sykdom eller foreldrepermisjon. Dersom du har ferie utover de fire ukene og den ene dagen, vil du derimot kunne bli enig med din arbeidsgiver om å få disse dagene utbetalt i lønn istedenfor å ta dem ut, forutsatt at din tariff-/lokalavtale ikke er til hinder for det. Hvis du har fem uker ferie, vil du dermed kunne bli kjøpt ut for fire dager.

Kan jeg overføre ferie?
Dersom du blir enig med din arbeidsgiver, kan du velge å arbeide mer ett år for å få overført ferie til neste år. Ferieloven slår fast at det maksimalt er tillatt å overføre to uker av den lovfestede ferien på fire uker og en dag. Men loven sier ingenting om de fire dagene som mange arbeidstakere har i tillegg. Dersom du har lokal avtale om fem uker ferie, vil du kunne overføre to uker og fire dager ferie til neste år, med mindre det er regler som forhindrer det i din tariff-/lokalavtale.

Hvem har ansvaret for at ferien tas ut?
Hovedansvaret for å ha oversikt over ferien er det arbeidsgiver som har. Det betyr at dersom arbeidsgiver har sovet i timen og ansatte har mer enn to uker av den lovfestede ferien til gode ved årsskiftet, så har de krav på å få dette overført. Men både arbeidstaker og arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferien tas ut.

Trenger du hjelp til ferieoversikt? Se på en demonstrasjon av vårt feriesystem her!

Når har jeg rett på å få godkjent sommerferien?
Arbeidstaker har krav på å få vite om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Denne varslingsfristen gjelder for den enkelte arbeidstaker. Det betyr at i en salgsavdeling der den første selgeren går ut i ferie 10. juni, så er det kun han som har krav på å få godkjent ferien sin senest 10. april. Resten av de ansatte skal ha svar senest to måneder før de selv starter i ferie.

Jeg har ikke opptjent feriepenger – hva da?
Dersom du ikke har opptjent feriepenger, eller bare har opptjent delvis feriepenger, har du rett til å avstå fra å ta ut ferie helt eller delvis. Men dersom du jobber på en arbeidsplass der virksomheten stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, har du ikke den samme muligheten til å nekte å ta ut ferie.

Kan jeg ta ut ferie på forskudd?
Ferie på forskudd betyr at ferien tas ut året før ferieåret. Dette kan ikke arbeidstaker kreve, og arbeidsgiver kan ikke pålegge det. Men det kan avtales skriftlig å ta ut inntil to uker med ferie på forskudd.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: