72 års aldersgrense fra 1. juli

Bedrifter som har hatt en bedriftsintern aldersgrense på 67 år må aktivt sette en ny aldersgrense før 1. juli dersom de vil unngå den generelle 72-årsgrensen.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 29. mars 2016
Lesetid: 2 Minutter

1. juli 2015 ble aldersgrensen i arbeidslivet endret fra 70 til 72 år. Samtidig ble retten til å innføre bedriftsintern aldersgrense på 70 år tatt inn i arbeidsmiljøloven. Bare der det er godt begrunnet i helse og sikkerhet kan man nå benytte lavere aldersgrense enn 70 år.

Bedrifter som hadde etablert bedriftsintern aldersgrense på 67 år før 1. juli 2015 kan imidlertid beholde denne frem til første utløp av tariffavtalen eller 1. juli 2016.

- Det innebærer at arbeidsgivere som ikke aktivt innfører en ny bedriftsintern aldersgrense innen 1. juli 2016 deretter må forholde seg til den generelle aldersgrensen i arbeidsmiljøloven på 72 år, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

Kan avtale 70 år

Gauslaa understreker at det ikke er noen automatikk i at bedriftsinterne grenser på 67 år føres videre som 70-årsgrense fra i sommer.

- Virksomheter som ønsker å innføre 70 års bedriftsintern aldersgrense må aktivt gjøre dette. Da kreves det at den nye aldersgrensen drøftes med tillitsvalgte i forkant, og at den kommuniseres tydelig til alle ansatte, sier Gauslaa.

Selv om en ny bedriftsintern aldersgrense må drøftes med tillitsvalgte er det opp til arbeidsgiver å ta avgjørelsen.

Må praktiseres konsekvent

For at en bedriftsintern aldersgrense skal være saklig, er det også et vilkår at den praktiseres konsekvent.

- I forarbeidene til lovteksten som ble vedtatt i 2105 heter det at dersom aldersgrensen praktiseres overfor 90 prosent av arbeidstakerne må det sies å være konsekvent. Det innebærer at man maksimalt kan la én av ti arbeidstakere få jobbe utover den bedriftsinterne aldersgrensen, sier Gauslaa.

Tilfredsstillende pensjonsordning

Det er for øvrig presisert at virksomheten må ha en tilfredsstillende pensjonsordning for å kunne sette en bedriftsintern aldersgrense som er lavere enn lovens grense. Gauslaa sier dette kravet vil få liten praktisk betydning.

- En pensjonsordning som fyller minimumskravene i loven vil i denne sammenhengen være å se på som tilfredsstillende. For virksomheter som følger loven vil dette altså ikke utgjøre noen begrensning.

Ikke for sent 1. juli

I forlengelsen av denne problemstillingen har Infotjenester den siste tiden fått spørsmål fra kunder som lurer på om det vil være for sent å innføre en bedriftsintern aldersgrense på 70 år etter 1. juli.

- Det er ingen frist som går ut 1. juli for å opprette en ny bedriftsintern aldersgrense. Virksomheter som ikke oppretter en ny intern aldersgrense når den gamle går ut vil måtte forholde seg til den generelle aldersgrensen på 72 år inntil de eventuelt oppretter en ny bedriftsintern aldersgrense senere, sier Gauslaa.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: