32.000 varsler om bøter

Over halvparten av alle sykmeldinger i mars endte med sanksjonsvarsler til arbeidsgivere. Men få ender opp i bøter.
onsdag 18. april 2012
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Infotjenester har tidligere skrevet at NAV bare i januar alene sendte ut over 10.000 sanksjonsvarsler til arbeidsgivere på grunn av manglende oppfølging av sykmeldte.

Tall Finansavisen offentliggjør i dag viser at den tendensen har fortsatt. I løpet av årets tre første måneder har NAV sendt ut over 32.000 sanksjonsvarsler til norske arbeidsgivere.

I mars utgjorde antall varsler over halvparten av totale antall sykmeldinger.

507 bøter

- Det tar tid å innføre nye rutiner, sier direktør for tjenester Ingrid Nikolic i NAV.
Men til tross for at halvparten av sykmeldingene ikke blir fulgt opp etter de nye reglene i første omgang, er de aller fleste raskt ute med å ordne opp når varselet om bøter kommer med posten.

- Så langt er det bare 507 bedrifter som har fått sanksjoner, sier Nikolic.

Bedriftene kan enten rapportere inn oppfølgingen av sykmeldte til NAV på et papirskjema ellervia Altinn.no.

Til tross for den elektroniske muligheten, skriver Finansavisen at 80 prosent av arbeidsgiverne leverer rapportene på papir.

Juridisk rådgiver Berit Stokstad i Infotjenester er ikke overrasket over at antall varsler om sanksjoner i forbindelse med sykemeldinger er høyt.

- En utfordring har selvfølgelig vært at bedriftene ikke har rapporter inn det de skal i rett tid, sier Stokstad.

NAV innrømmer feil

Men påpeker samtidig at også mange bedrifter har fått varsler om bøter til tross for at de har levert sine rapporter i tide.

- Det har vært et kjempeproblem at det blir rapportert til NAV, men at det bare blir registrert i ett av to systemer. Det er det som har ført til at bedriftene har fått varsler til tross for at rapportene er levert, sier Stokstad.

Det innrømmer også NAV.

- Dessverre har vi sett at det noen ganger har tatt tid fra arbeidsgiver har sendt opplysningene til de er registrert i NAV. Det har derfor hendt at bedrifter som har sendt inn dokumentasjon likevel har fått varsler om sanksjoner, forteller Nikolic.

Til tross for store problemer med rapporteringen av oppfølging av sykmeldte, er det ting som tyder på at endringene 1. juli i fjor har hatt en positiv effekt på sykefraværet. I slutten av mars offentliggjorde SSB statistikk som slo fast at sykefraværet er på vei nedover over store deler av landet, og faktisk er på det laveste nivået på syv år.

- Dette viser at IA-målet om 20 prosent redusert sykefravær er fullt oppnåelig, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm da den nye statistikken ble offentliggjort.

Her er kravene til arbeidsgivere etter 1. juli 2011:

  • Siste frist for utarbeidelse av oppfølgingsplan er 4 uker. Oppfølgingsplanen skal sendes lege innen 4 uker.
  • Dialogmøte 1 skal gjennomføres innen 7 uker. Det skal gjennomføres dialogmøter med alle sykmeldte - også de med gradert sykmelding.
  • Arbeidsgiver må oversende dokumentasjon til NAV innen 9 uker. Dokumentasjonen skal vise at regler rundt oppfølging og dialogmøter er fulgt:
  • Oppfølgingsplan
  • Innholdet i dialogmøtene
  • Den sykmeldtes medvirkning
  • Har lege vært involvert?
  • Er det behov for bistand fra NAV?

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: