Når kan en midlertidig ansatt kreve fast jobb?

En ansatt som har gått sammenhengende i midlertidige stillinger i mer enn 3 eller 4 år er å se på som fast ansatt.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 26. september 2016
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

KOMPLISERT: Regelverket for midlertidige ansettelser har blitt mer fleksibelt men samtidig mer komplisert, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Midlertidige ansettelser er mye diskutert i offentligheten for tiden, og vil trolig bli en viktig del av valgkampen før stortingsvalget i 2017.

For arbeidsgivere har regelverket blitt mer fleksibelt, men samtidig mer komplisert å forholde seg til.

- Da regelverket ble myket opp i 2015 ble det samtidig gjort mer komplisert. Gjennom politiske forhandlinger ble det som tidligere var en 4-årsregel for retten til fast ansettelse til en 3- eller 4-årsregel avhengig av hvilken hjemmel som ligger til grunn, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Tre eller fire år

For å kunne avgjøre hvorvidt det er 3- eller 4-årsregelen som gjelder, må arbeidsgiver derfor ha oversikt over de ulike hjemlene til å ansette midlertidig i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav a-f.

- Arbeidstakere som har gått i stillinger hvor arbeidet er av midlertidig karakter (bokstav a) i fire sammenhengende år regnes som fast ansatt. Hvis arbeidstakeren har gått i vikariat (bokstav b) eller er midlertidig ansatt etter den nye generelle adgangen (bokstav f), regnes vedkommende som fast ansatt etter tre år. Ved en kombinasjon av de ulike hjemlene er det tre år som gjelder, sier Myksvoll Singh.

Hva regnes som sammenhengende ansettelse?

Et av usikkerhetsmomentene i regelverket er hva som menes med «sammenhengende». Ragni Myksvoll Singh sier det ikke er noen klart definert grense for hvor store opphold det kan være mellom to midlertidige ansettelsesforhold før det ikke lenger er å se på som sammenhengende.

- Kravet til sammenhengende midlertidig ansettelse innebærer i utgangspunktet at ansettelsesforholdet skal være uavbrutt. Det fremgår imidlertid av forarbeidene at mindre avbrudd mellom to ansettelsesforhold må kunne tolereres. I forarbeidene står det at det vil bero på en totalvurdering av ansettelsesforholdet og begrunnelsen for avbruddet om kravet til «sammenhengende» er oppfylt eller ikke.

Fravær

Når arbeidstakere i midlertidige stillinger har gyldig fravær, regnes imidlertid denne tiden også med i perioden på 3 eller 4 år.

- Ved beregning av ansettelsestid skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers rettmessige fravær. Det innebærer for eksempel at sykefravær, fravær for å utføre offentlige verv og lovfestede eller ulovfestede permisjoner teller med når man summerer opp perioden på tre eller fire år med midlertidig ansettelse, sier Myksvoll Singh.

Må ikke aktivt kreve fast jobb

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver understreker at arbeidstakeren ikke trenger å søke om fast ansettelse etter 3 eller 4 år.

- Etter regelverket er arbeidstakeren å se på som fast ansatt uten å måtte søke eller stille krav om dette, dersom vilkårene er oppfylt. Dette gjelder imidlertid ikke for arbeidstakere som er innleid fra vikarbyråer. Innleide arbeidstakere som oppfyller kravene til fast ansettelse etter 3 eller 4 år må selv fremme krav om fast ansettelse hos innleier, avslutter Ragni Myksvoll Singh.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter