100 bedrifter bøtelagt for brudd på fraværsreglene

NAV har sendt ut 3000 forhåndsvarsler til norske arbeidsgivere i september og har per i dag vedtatt sanksjoner mot 100 norske virksomheter for brudd på det nye regelverket for oppfølging av sykmeldte.
fredag 14. oktober 2011
Lesetid: 2 Minutter

Så langt har NAV fått inn 5000 rapporter innen fristen. Samtidig er det sendt ut cirka 3000 varsler om sanksjon til arbeidsgivere fordi de ikke har sendt inn oppfølgingsplan og rapporteringsskjema innen fristen på ni uker. Det betyr at nærmere 4 av 10 norske arbeidsgivere ikke har greid å etterleve det nye regelverket som trådte i kraft 1. juli 2011. Elektronisk system for oppfølging av sykmeldte forenkler jobben og hindrer bøter - les her.

Det er foreløpig ikke sendt forhåndsvarsler til sykmeldende leger, da de må har uteblitt fra minst 10 dialogmøter før de vil få varsel om sanksjoner. Det er fortsatt for kort tid siden regelendringene for at noen i de hele tatt skal ha rukket å utebli så mange ganger.

Har ikke tatt trussel om bøter på alvor
- NAV har hatt mulighet til å vedta sanksjoner i tidligere regelverk for oppfølging av sykmeldte, men har i liten grad benyttet seg av muligheten, sier rådgiver Anne-Cathrine Strekerud Gjøs i Infotjenester. - Mange bedrifter har avventet NAV´s reaksjoner etter innføringen av det nye regelverket for å se om NAV ville mene alvor med å vedta sanksjoner. Når 100 bøter allerede er sendt ut, er det tydelig at NAV ønsker å følge opp bedriftene langt tettere enn de har gjort tidligere. - Vi gjennomfører ukentlig kurs hos bedrifter som ønsker en gjennomgang av regelverket for sine ledere. Mange av kundene våre har gjort endringer i rutinene sine, men vi ser at en del også har avventet NAV sine sanksjoner før de har sendt inn oppfølgingsplanene sine, sier Strekerud Gjøs.

Nye regler medfører mer arbeid
Infotjenester har helt siden de nye reglene ble vedtatt hevdet at endringene ville medføre et betydelig merarbeid for bedriftene. Ledere og personalansvarlige må utarbeide betydelig flere oppfølgingsplaner og gjennomføre langt flere dialogmøter enn tidligere. - Vi er ikke overrasket over antall oppfølgingsplaner som skulle vært levert. Mange virksomheter har oppfattet lovendringen om ileggelse av gebyr som en tom trussel, siden så mange som 40 prosent ikke har levert, sier Strekerud Gjøs.

Forventer nedgang
NAV er ikke overrasket over at så mange som 3000 arbeidsgivere har fått forhåndsvarsel om sanksjoner.
- Vi forventet på forhånd at det i starten ville gå ut en del varsler om sanksjon fordi dette er en innkjøringsperiode også for arbeidsgivere. Vi regner derfor med at antall varsler vil gå ned etter hvert, sier seksjonssjef May Britt Christoffersen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Nye veiledere
Foreløpig bruker bare én av tre arbeidsgivere den elektroniske muligheten til å sende oppfølgingsplan og rapporteringsskjema via Altinn. Nå er det laget to enkle veiledninger for å motivere til økt bruk.
- Vi håper stadig flere vil benytte den elektroniske løsningen, som har flere fordeler, sier Christoffersen. - Elektronisk innsending gir arbeidsgiverne oversikt over hva som er sendt inn og kvittering på at det er mottatt. Når det gjelder innsending av oppfølgingsplanen, kan virksomheten bruke NAVs mal for oppfølgingsplan. Alternativt kan man bruke sin egen versjon. Den må i så fall lagres som pdf, og så laster man den opp når man er inne i Altinn.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: